Buddhistiske markeringer

Buddhister markerer årlige høytider der de kommer sammen for å utøve buddhistisk praksis etter de tradisjonene de tilhører. Noen av disse høytidene, slik som nyttårsfeiringen, har de felles med ikke-buddhister innen sin kultur, men buddhister feirer dem med buddhismen som en viktig del av dem. Andre høytider som feiringen av Buddhas fødsel er unike buddhistiske høytider. Kalenderen på forsiden av Buddhistforbundets hjemmeside presenterer noen av disse høytidene og forklarer litt om hvordan de markeres.

Ved siden av de årlige feiringene har buddhister også markeringer av hendelser i livsløpet slik som fødsel, bli voksen, inngå ekteskap, og dø. Buddhister markere disse hendelsene på forskjellig måter i samsvar med sin tradisjon. Også her i Norge markeres markeres disse milepelene i livsløpet av buddhister. Buddhistforbundet arbeider med å dokumentere og standardisere noen av disse markeringene og vil komme tilbake til dette temaet på siden her.