Buddhistiske markeringer

Buddhister markerer årlige høytider der de kommer sammen for å utøve buddhistisk praksis etter de tradisjonene de tilhører. Noen av disse høytidene, slik som nyttårsfeiringen, har de felles med ikke-buddhister innen sin kultur, men buddhister feirer dem med buddhismen som en viktig del av dem. Andre høytider som feiringen av Buddhas fødsel er unike buddhistiske høytider. Kalenderen på forsiden av Buddhistforbundets hjemmeside presenterer noen av disse høytidene og forklarer litt om hvordan de markeres.

Ved siden av de årlige feiringene har buddhister også markeringer av hendelser i livsløpet slik som fødsel, bli voksen, inngå ekteskap, og dø. Buddhister markere disse hendelsene på forskjellig måter i samsvar med sin tradisjon. Også her i Norge markeres markeres disse milepelene i livsløpet av buddhister. Buddhistforbundet arbeider med å dokumentere og standardisere noen av disse markeringene og vil komme tilbake til dette temaet på siden her.

 

 

 

 

NYHET: Tilbud om buddhistisk konfirmasjon

Flertallet av ungdommer i Norge velger konfirmasjon – enten kirkelig eller humanistisk. Til nå har det ikke vært noe tilbud om konfirmasjon for buddhister. Dette har vi nå tenkt å gjøre noe med. Fra i høst blir det nemlig tilbud om buddhistisk konfirmasjon for dem som fyller 15 år i år.

Det begynner med et kurs på omkring 30 timer fordelt på to helger. Her får du både kunnskap om buddhismen og en god mulighet til å reflektere sammen med andre om livssyn og etikk. Du blir også kjent med andre unge buddhister.

All undervisningen på kurset er på norsk. Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe av buddhister med bakgrunn fra forskjellige land og er godkjent av munker fra alle retningene av buddhismen.

På kurset lærer du om Buddhas liv, om etikk og det å mestre livet på en god måte, om relasjoner og familie, om konsekvensene av handlingene våre, om å ta ansvar for seg selv og andre, om hva som er viktig i livet, om hva som skjer når vi dør, om rettferdighet og fred, om buddhismen i verden og i Norge – og om det du ellers måtte lure på.

Vi legger vekt på at vi snakker sammen om det vi skal lære og at vi kan dele tanker og meninger med hverandre. Vi bruker en kursbok så vel som utvalgte tekster og filmer.

Kurset blir avsluttet med en høytidelig seremoni for konfirmantene og familiene deres i Lotus tempelet på Jessheim søndag 8. november. Her vil munker og nonner fra forskjellige templer velsigne konfirmantene og lykkønske dem med vel gjennomført kurs i buddhisme og gi dem hver et kursbevis.

Kurset for de buddhistiske konfirmantene finner også sted på Lotus tempelet på Jessheim (ved Gardermoen) og går over to helger: 10/10-11/10 og 31/10 – 1/11. Arrangøren står for mat og overnatting. Deltakerne betaler kun en mindre påmeldingsavgift til dekning av utgifter.

Vi håper du viser dette brevet til foreldrene dine som kan sørge for at du også får en fin konfirmasjonsfeiring hjemme med familie og slektninger.

Du kan melde deg på kurs for buddhistisk konfirmasjon ved å sende påmelding til Buddhistforbundets kontor: navn og adresse og fødselsdato (epost: kontor@buddhistforbundet.no ) eller brev til Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo. Du får tilsendt bekreftelse på påmelding når vi har mottatt påmeldingsavgift (kr. 500,-) på konto 1254.20.20472. Påmeldingsfrist: 15. september 2020.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å gjennomføre det første kurset i Norge for buddhistiske konfirmanter. (NB: alt gjennomføres innen trygge rammer for COVID-19 smittevern)

Med vennlig hilsen

Egil Lothe

Generalsekretær I Buddhistforbundet                    Buddhistforbundets høytidsgruppe:

 

Phra Maha Khamsing Manirathana Thero Thich Vien Ngo Lama Changchub Ashin Withuda
Wat Thai Norway Oslo Buddhist Vihara Det vietnamesiske buddhistsamfunn Karma Tashi Ling buddhistsamfunn Dhammasukha burmesisk tempel