Hjertesutra

Medlidenhetens bodhisattva,
i dypeste meditasjon,
så at de fem skandhaer er tomme,
og brøt de bånd som voldte ham lidelse.

Her er form ikke annet enn tomhet
tomhet er ikke annet enn form
form er tomhet
tomhet er form

Følelser, tanker og tilbøyeligheter,
bevisstheten selv har samme kjennetegn.

Alle fenomener har tomhetens kjennetegn,
de hverken oppstår eller forgår,
er hverken skitne eller rene,
hverken tiltar eller avtar.

Slik er alle fenomener tomme, uten form,
uten følelse, tanke eller tilbøyelighet,
uten bevissthet.

Uten øye, øre, nese, tunge, kropp, eller sinn.
Uten farge, lyd, lukt, smak, berøring
eller det sinnet griper tak i.
Det er heller ingen sansing.

Ingen uvitenhet eller slutt på uvitenhet,
eller det som kommer av uvitenhet.
Ingen tæring, ingen død,
ingen ende.

Ingen lidelse, eller årsak til lidelse,
ingen ende på lidelse,
eller edel vei som leder vekk fra lidelse.
Ikke engang visdom å oppnå!
Oppnåelse er også tomhet.

Erkjenn at bodhisattvaen
ikke holder fast ved noe
men lever i tillit
til denne fullkomne visdom,
er fri fra villedende begrensninger,
fri fra frykten de avler,
og når det mest fullkomne nirvana.

Alle buddhaer før og nå,
samt buddhaer i tider som kommer,
bruker denne fullkomne visdom
og ser perfekt uten slør.

Lytt til det mektige dhāraṇī,
det strålende makeløse mantra;

Prajñāpāramitā
hvis ord lindrer all smerte.
Hør og tro det er sant!

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

 

Ny fremføring av hellig tekst

Kanho Yakushiji er en 41 år gammel zen-buddhistprest fra Japan Som ung elsket han musikk og dannet et band. Han foretrakk en musikk karriere fremfor å overta etter faren som buddhistprest i tempelet han hadde vokst opp i.  «Musikk var en slags flukt for meg,» sa han.

Men han begynte gradvis å utforske sine zen-røtter. Zen-buddhismen understreker meditasjon og selvdisiplin. Han valgte å utforske denne tradisjonen. Da han var 30 år gikk han inn i et to-års treningsprogram i et buddhistisk kloster som inkluderte meditasjonssesjoner som gikk over flere timer. I Japan er klostre treningssentre for munker som etterpå etablerer seg som prester med familie i lokale templer.

Yakushiji vendte tilbake fra klosteret overbevist om å fortsette i farens spor som buddhistprest, men med musikk som en del av sin buddhistiske virksomhet. I dag har han spilt inn flere soloalbum og har turnert i Japan, Kina og Taiwan, der han opptrer som munk med presteklærne på og med hodet barbert.

Hans tidlige sanger var pop- eller folketoner om familie, venner og hjembyen. De fleste inneholdt ikke eksplisitte referanser til buddhismen, men var mer subtile: «Å verdsette de viktige tingene i livet og forstå buddhistiske læresetninger er faktisk det samme,» sier han.

I det siste har Yakushiji eksperimentert med å fremføre buddhistiske hellige tekster med musikk akkompagnement både i templer og i mer sekulære omgivelser. Hans arrangement av «Hjertesutra» har fått flere millioner visninger på YouTube.

Hjertesutra

I opptaket nedenfor resiterer Kanho Yakushiji Hjertesutra på japansk slik det gjøres daglig i templer og klostre men med den forskjell at det skjer i et ikke-religiøst lokale der sutra teksten fremføres med musikkinstrumenter som ikke brukes i tradisjonelle liturgiske fremføringer av teksten.

Vi ser også at publikum reagerer forskjellig på Kanho Yakushiji fremføring. Han er kledd i munketøy som buddhistisk prest samtidig som har opptrer som sanger i en ikke-religiøs setting. Likevel reagerer en del med samlede hender i buddhistisk bønnestilling. 

Kanho Yakushiji gir selv uttrykk for at denne måten å formidle en hellig tekst på ikke er en rent kulturell fremførelse men en formidling av buddhismen gjennom å bevege seg på tvers av kategoriene hellig / ikke hellig.