Gjenbruk av munkeklær

Denne fortelligen er hentet fra buddhismens skriftsamling Tipitaka fra samlingen om klosterdisiplin (Vinaya). Allerede for 2500 år siden var buddhistene opptatt av å bruke ressursene på en ansvarlig måte. Derfor ble munketøyet brukt gang på gang til forskjellig bruk før det ble kastet. Dette er ikke blitt mindre aktuelt i dag så denne historien kan nok anvendes på dagens situasjon også. Les den her:

Kong Udenas kvinner gikk bort til Ananda, hilste høflig på ham og satte seg ned. Ananda underviste, gledet, oppmuntret og inspirerte dem med ord om læren. Da kvinnene var blitt undervist, gledet, oppmuntret og inspirert av Ananda med ord om læren, ga de ham fem hundre munkekapper. Glade og fornøyde over Anandas ord takket de ham, reiste seg og tok respektfullt avskjed ved å gå medsols rundt ham. Deretter gikk de til kong Udena.
Da kongen fikk se at de kom, spurte han om de hadde besøkt Ananda. De svarte at det hadde de gjort.
“Ga dere ham noen gaver?” spurte kongen.
“Vi ga ham fem hundre kapper, herre konge,” svarte de.
Kong Udena ble irritert, ergerlig og sint.
“Hvordan i all verden kunne denne munken Ananda ta imot så mange kapper?” utbrøt han. “Skal han kanskje åpne butikk og selge stoffer?”
Så gikk kongen bort til Ananda, hilste høflig og pratet litt med ham før han satte seg ned. Så spurte han:
“Har du hatt besøk av kvinnene fra palasset, Ananda?”
“Ja, de har vært her, herre konge,” svarte Ananda.
“Ga de deg noen gaver?”
“Ja, de ga meg fem hundre kapper.”
“Men hva skal du med så mange kapper, da?”
“Jeg skal dele dem med munker som har tynnslitte kapper, herre konge.”
“Hva skal dere da gjøre med de gamle og tynnslitte kappene, Ananda?”
“Vi skal bruke dem som overtrekk på sengene, herre konge.”
“Hva skal dere da gjøre med de gamle overtrekkene?”
“Dem skal vi bruke som madrasstrekk.”
“Men hva skal dere da gjøre med de gamle madrasstrekkene?”
“Dem skal vi bruke til golvmatter.”
“Men hva skal dere bruke de gamle golvmattene til?”
“Dem skal vi bruke til å tørke av føttene på.”
“Hva skal dere da gjøre med de gamle klutene som dere brukte til å tørke av føttene?”
“Vi skal bruke dem som støvkluter.”
“Men hva skal dere gjøre med de gamle støvklutene, da?”
“Dem skal vi rive opp i strimler, kna dem inn i leire og smøre dette utover som belegg på golvene, herre konge.”
Da tenkte kongen:
“Disse buddhistmunkene bruke sannelig tingene fornuftig. Her går ingenting til spille!”
Så dermed ga han Ananda fem hundre kapper til.

(Vinaya, Culavagga, 11.3)