Ikke alle vil lese en bok når de skal sette seg inn i et nytt emne. I alle fall ikke når de bare skal skaffe seg et første innblikk i hva det handler om. Buddhismens læresetninger kan i så måte være en utfordring. Mange nye begreper utfordrer våre vante tankemønstre og kan være krevende å forstå. Vi har derfor syslet med tanker om å få laget en film som kunne presentere de mest grunnleggende tankene i buddhismen i et moderne språk.

Disse planene fikk ben å gå på da vi kom i kontakt med Joakim og hans venner Martin og Tommy. Med fersk filmutdannelse og mange ideer var de klar for noe slikt som vi hadde tenkt på. Det som kom ut av det  var en film om de fire edle sannheter. De fire edle sannheter er en oppsummering i fire punkter av det grunnleggende i buddhismen: lidelsen, dens årsak, dens slutt, og veien som fører til at den tar slutt. De fire edle sannhetene er nevnt i det som kalles «Talen som satte Lærens hjul i bevegelse» som Buddha ifølge tradisjonen holdt i Hjorteparken utenfor byen Varanasi en tid etter sin Oppvåkning i Bodh Gaya.

Men i dette prosjektet var det viktig å se på hva disse sannhetene kan ha å si oss som lever i dag. Vi fant derfor frem til to fremstående tibetanske buddhistiske læremestre. Den første var Ringu Tulku (f. 1952) som har både akademisk utdannelse i India ved siden av å være lærd munk innenfor tibetansk buddhistisk filosofi. I tillegg har han mange års erfaring i å undervise i buddhisme i vesten. Den andre var Khandro Rinpoche (f. 1967) som i dag er den fremste kvinnelige læremestrene innen den tibetanske buddhismen. Hun er priorinne for et nonnekloster i India og leder for et buddhistsenter i USA. Hun underviser i mange land og blant annet veileder for Karma Tashi Ling buddhistsenter i Oslo. Den tredje deltakeren er Hans Petter Wiken (f. 1983) som underviser i buddhisme i Norge og er tilknyttet Karma Tashi Ling buddhistsenter .

Filmen og deltakerne er presentert i mer detalj annen steds på denne siden som vi anbefaler deg å ta en titt på. Vi håper at du gjennom denne filmen vil få en litt større forståelse av grunnleggende buddhistiske tanker om tilværelsen  og hvordan disse kan omsettes i praksis hos moderne mennesker i dagens Norge.

SE FILMEN HER: 

 

 

HER ER EN TEASER TIL FILMEN: