Fargelegg buddhistiske symboler

Det er mange symboler i buddhismen. Vi har lagt ved noen her som elevene kan fargelegge.

Stupa fra Thailand

Stupa fra Tibet

Stupa fra Sri Lanka