Eksperimentel buddhisme i Japan

Presten Gyosen Asakura tilhører en retning av buddhismen som har eksistert i Japan siden 1200-tallet. Den kalles «Det sanne Rene land» og er fortsatt en av de største i landet og har mange templer drevet av prester sammen med deres familier. Gyosen Asakura vokste opp i en slik familie. I noen år bodde han borte fra familien og jobbet med tekno musikk i en klubb i byen Kyoto hvor han også var DJ.

Da han var 24 år vendte han tilbake til hjembyen for å arbeide som prest i tempelet som han i 2015 overtok ansvaret for fra sin far. Som praktiserende buddhistprest merket han seg at med tiden ble det færre som dukket opp på tempelets seremonier. Interessen for tekno musikk hadde han bevart, og han begynte å eksperimentere med buddhistiske tekster med tekno musikk og moderne lyssetting. Tanken til Gyosen Asakura var å trekke flere unge til tempelets seremonier. Dette nye formatet synes å fungere bedre for dagens unge japanere. Hans tekno lysmesser har allerede gitt tempelet mange nye besøkende slik det fortelles i denne kortfilmen.