Digital feiring av vesak

På bakgrunn av den pågående korona-krisen er det ikke mulig å feire vesak slik vi vanligvis gjør. Vesak er en høytid der en samles i templer for å minnes Buddhas fødsel, oppvåkning og bortgang. Resitasjon, ritualer, tekstlesning, taler og meditasjon skjer best i et fellesskap der en samles for å praktisere Buddhas lære. I år kan vi ikke gjøre det på denne måten. Derimot kan vi samles på nettet for å dele med hverandre våre tradisjoner knyttet til feiringen av vesak. Vi har satt opp et program der templene og foreningene som er tilsluttet Buddhistforbundet viser opptak av forskjellige måter å markere vesak på.

Til slutt vil vi minne om at den beste måten å feire vesak på er selv å utøve Buddhas lære. Noe av det mest grunnleggende ved den er å utøve godhet overfor andre og vise generøsitet og hjelpsomhet overfor alle som lider. Vi markerer derfor i år vesak med en innsamling for å hjelpe fattige korona rammede i Asia. Mer informasjon om kampamjen finner du her.

Programmet

Programmet følger tradisjonen de siste årene. Vi begynner med resitasjon på pali av lovprisning av De tre juveler, Tilflukt og De fem leveregler ved munker fra Wat Thai Norway. Lama Changchub Tsering fra Karma Tashi Ling tempel leder så meditasjon på Shakyamuni Buddha innledet med lovprisning på tibetansk. Munken Marathugoda Manirathana Thero ved Oslo Buddhist Vihara holder tale for vesak dagen. Munker fra Dhammasukha burmesisk tempel vil så lese tekst om Buddha og praktisering av hans lære etterfulgt av resitasjon av kvalitetene til De tre juveler. Line Halvorsen fra Karma Tashi Ling leser vers fra boken Bodhicaryavatara av Shantideva (700-tallet). Så kommer vesak hilsener fra abbed Kalyano fra Lokuttara vihara og fra Dharmachari Gunaketu fra Oslo buddhistsenter.Etter det blir det resitasjon av Hjertesutra på vietnamesisk ved munker fra Lotus tempelet og på japansk fra Rinzai zen senter.  Vi avslutter med resitasjon av Karaniya Metta Sutta på norsk og på pali ved medlemmer fra Wat Thai Norway.

Vi har lagt vekt på å tekste så mye som mulig på norsk slik at en lettere kan få med seg innholdet i det som formidles.

 

Resitasjon

 

 

 

Resitasjon av munker ved Wat Thai Norway av Lovprisning, Tilflukt og     De fem leveregler

Meditasjon

 

 

 

Meditasjon på Shakyamuni Buddha ledet av Lama Changchub Tsering ved Karma Tashi Ling buddhistsenter

Tale

 

 

 

Tale ved Bhante Manirathana Thero hovedmunk ved Oslo Buddhist Vihara Tisarana srilankisk buddhistforening

Resitasjon

 

 

 

Munker fra Dhammasukha burmesisk tempel leser dikt om Buddha og resiterer kvalitetene til De tre juveler 

Lesning

 

 

 

Line Halvorsen leser fra boken Bodhicaryavatara av Shantideva fra Nalanda universitetet i India (8. årh.) 

Hilsen

 

 

 

Ajahn Kalyano ved Lokuttara Vihara i Skiptvet deler sine refleksjoner om vesak-dagen

Hilsen

 

 

 

Dharmachari Gunaketu Kjønstad  leder for Oslo buddhistsenter – Triratna hilser alle på vesak-dagen 

Resitasjon

 

 

 

Munker ved det vietnamesiske Lotustempelet (Lien Hoa Dao Trang) resiterer Hjertesutra

Resitasjon

 

 

 

Medlemmer av Rinzai zen senter Oslo  resiterer Hjertesutra                                        på japansk

Lesning

 

 

 

Medlem av Wat Thai Norway leser utdrag av Karaniya Metta Sutta på norsk 

Resitasjon 

 

 

 

Munker ved Wat Thai Norway resiterer Karaniya Metta Sutta               på pali 

Husk: 

 

 

 

Korona-rammede fattige i Asia som du kan hjelpe gjennom å støtte Buddhist-forbundets vesak- innsamling