Digital feiring av vesak

På bakgrunn av den pågående korona-krisen er det ikke mulig å feire VESAK  slik vi vanligvis gjør. VESAK er en høytid der en samles i templer for å minnes Buddhas fødsel, oppvåkning og bortgang. Resitasjon, ritualer, tekstlesning, taler og meditasjon skjer best i et fellesskap der en samles for å praktisere Buddhas lære. I år kan vi ikke gjøre det på denne måten. Derimot kan vi samles på nettet for å dele med hverandre våre tradisjoner knyttet til feiringen av VESAK. Vi har satt opp et program der templene og foreningene som er tilsluttet Buddhistforbundet viser opptak av forskjellige måter å markere VESAK på.

Til slutt vil vi minne om at den beste måten å feire VESAK på er selv å utøve Buddhas lære. Noe av det mest grunnleggende ved den er å utøve godhet overfor andre og vise generøsitet og hjelpsomhet overfor alle som lider. Vi markerer derfor i år VESAK med en innsamling for å hjelpe fattige korona rammede i Asia. Mer informasjon om kampanjen finner du her.

Her er innslagene i den digitale vesak-feiringen lagt ut – klikk og se!: