Skogskloster buddhistsamfunn

Skogskloster buddhistsamfunn har som mål å samle og støtte alle som er interessert i mindfulness og meditasjon. Med dette som formål har vi etablert et skogskloster i Norge. Det har sine røtter i den thailandske skogstradisjonen til Ajahn Chah. Buddhister så vel som...