Nonner i Sør-Korea

Filmen på denne siden er fra klosteret Bongnyeong som ligger i byen Suwon i Sør-Korea. Klosteret er en høyskole for buddhistiske nonner som tilhører den koreanske retningen Chogye som praktiserer zen-buddhisme.

I filmen ser vi nonnene utføre det daglige morgenritualet i klosterets tempelhall. Det begynner tidlig om morgenen mens det ennå er mørkt ute. I forbindelse med morgenritualet brukes det forskjellige instrumenter som vi blir kjent med i denne filmen.

Disse er dharma-trommen, den skyformede gongen, trefisk-trommen og den store tempelklokken.

Meningen med dharma-trommen, er å formidle Dharma (Buddhas lære). Denne trommen er laget av kuskinn, og den symbolske mening er at lyden av denne skal bringe alle dyr til oppvåkning.

Den skyformede gongen er laget av bronse eller en jernplate, og er utformet med tanke på å vekke og frelse fugler og ånder i luften. I kinesiske templer blir denne gongen imidlertid hengt opp i kjøkkenet eller i mottaksrom for å signalisere måltider.

Trefisk-trommelen er laget av tre i form av en fisk. Magesenteret er hul; lyd lages ved å slå denne delen med to pinner. Dette instrumentet brukes med tanke på å redde de levende vesener i vannet. Dessuten symboliserer den at på samme måte som en fisk alltid holder øynene åpne, bør buddhistiske utøvere øve flittig for å oppnå oppvåkning uten å være dovne.

Den store klokken ringes når morgenbønner blir sunget og under store arrangementer. Klokka ringes 28 ganger om morgenen og 33 ganger om kvelden. Tanken er at lyden av klokken vil redde skapningene i himmelen og helvete.

Filmen fortsetter med ritualet i tempelhallen. Buddha-statuen midt på alteret er av Vairocana Buddha som ikke er en historisk skikkelse, men Buddha som symboliserer den uforanderlige virkelighet bak alle fenomener som samtidig er alle mennesker egentlige natur. Rundt denne er statuer av bodhisattvaer som representerer barmhjertige overjordiske vesener som kan bistå menneskene i å overvinne problemer.

Nonnene bøyer seg ned i dyp respekt for Buddha som den beste tilflukt. Ritualtekstene som nonnene synger oversatt til koreansk, men har opprinnelig vært skrevet på sanskrit og kinesisk.

Videre i filmen ser vi opptak fra klosteret med nonner som studerer tekster, som mediterer, og som spiser i fellesskap. I den siste del av filmen resiterer nonnene den berømte Hjerte-sutra. Her er det også noen opptak av nonner som deltar i arbeidet med å stelle klosterhagen og av nonner som drikker te.

Filmen er et utdrag av klosterets egen film på sin hjemmeside der de presenter sitt liv som buddhistiske nonner i det moderne Sør-Korea.