Buddhistisk prest og LHBT aktivist i Japan

Kodo Nishimura er buddhistisk prest i Japan. Han er ikke bare buddhistisk prest, men også sminkør og LHBT aktivist. Som homofil er han opptatt av at buddhismen legger vekt på alle menneskers verdi og verdighet uansett seksuell legning. Derfor har han funnet sin plass som buddhistisk prest i et tempel i hovedstaden Tokyo.

På slutten av 1800-tallet ble det akseptert at munker kunne gifte seg. Det ble også slik at tjenesten i templene ofte gikk i arv i familier. Uttrykket «munk» brukes i Japan både om kvinner og menn som tjenestegjør som prester i templene. Derfor kan de kalles prester ettersom de ikke lenger følger klosterreglene som buddhistiske munker må følge – slik som å avstå fra seksualitet. I Japan er det også slik at buddhistiske prester kan ha annet arbeid ved siden som sin tjeneste i tempelet.

Kodo Nishimura er født i 1989 og forteller i denne kortfilmen om sin bakgrunn som homofil og hvordan han etter hvert søkte tilbake til sine åndelige røtter og valgte livet som buddhistisk prest. Han er opptatt av at buddhismen ikke diskriminerer mennesker på grunn av seksuell legning, men at den understreker alle menneskers likeverd.