Buddhistisk konfirmasjon

I 2020 arrangerte Buddhistforbundet for første gang buddhistisk konfirmasjon med kurs og høytidelig seremoni for 13 unge buddhister. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og er nå i gang med å forberede en ny runde med buddhistisk konfirmasjon.

Vi har også laget to kortfilmer om konfirmasjonen som vi gjennomførte i 2020: