I 2020 arrangerte Buddhistforbundet for første gang buddhistisk konfirmasjon med kurs og høytidelig seremoni for 13 unge buddhister. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og er nå i gang med å forberede en ny runde med buddhistisk konfirmasjon.

Om kurset

Kurset gir god kunnskap om buddhismen. Det gir mulighet til å reflektere om livssyn og etikk og bli kjent med andre unge buddhister. Undervisningen på kurset er på norsk. Det er utviklet av buddhister med bakgrunn fra forskjellige land og er godkjent av munker fra alle retningene av buddhismen. Vi bruker en kursbok og en samling med tekster oversatt til norsk fra skriftsamlingen Tripitaka.

Kurset blir avsluttet med en høytidelig seremoni. Her vil munker og nonner fra forskjellige templer velsigne konfirmantene og lykkønske konfirmantene med vel gjennomført kurs i buddhisme og gi dem et kursbevis.

Vi planlegger to kurs som finner sted på Wat Thai på Lindeberg (Lillestrøm kommune) og på

Lotus tempelet på Jessheim (ved Gardermoen). Kursene går over to helger:

KURS I: fredag – søndag 20. – 22. august og lørdag – søndag 28. – 29. august

KURS II: fredag – søndag 1. – 3. oktober og lørdag – søndag 16. – 17. oktober.

Buddhistforbundet ordner måltider og overnatting. Kursavgiften dekker kost & losji og undervisningsmateriell.

Hvordan melder du deg på buddhistisk konfirmasjon 2021?

Du kan melde deg på buddhistisk konfirmasjon ved å sende påmelding til Buddhistforbundets kontor:

navn og adresse og fødselsdato samt epost og mobilnummer (epost: kontor@buddhistforbundet.no) eller brev til Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.

Du får tilsendt bekreftelse på påmelding når vi har mottatt kursavgift (kr. 1500,) på konto 1254.20.20472. Påmeldingsfrist: 15. mai 2021. Dersom du bare kan delta på ett av kursene oppgi hvilket (K I eller K II). (Vi fordeler de påmeldte slik at vi får gode grupper på hver av kursene.)

Tilbudet om buddhistisk konfirmasjon er åpent for alle som fyller 15 år i 2021 men medlemmer av Buddhistforbundet har prioritet dersom påmeldinger overstiger antall plasser på kursene.

Kjenner du noen som kan være interessert i dette tilbudet er det fint om du formidler denne informasjonen videre.

Vi trenger flere frivillige

Til slutt har vi en viktig oppfordring: For å utvikle tilbudet om buddhistisk konfirmasjon videre trenger vi flere medarbeidere. Vi trenger lærere som kan undervise og vi trenger medarbeidere som kan hjelpe til med å ta vare på deltakerne. Kan du tenke deg å være med på dette ber vi deg om å kontakte oss på kontor@buddhistforbundet.no.

Vi har også laget to kortfilmer om konfirmasjonen som vi gjennomførte i 2020: