Flertallet av ungdommer i Norge velger konfirmasjon – enten kirkelig eller humanistisk. Unge buddhister har ikke hatt et slikt tilbud før i 2020. Vi arrangerte da buddhistisk konfirmasjon med kurs og høytidelig seremoni for 13 unge buddhister. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og er nå i gang med å forberede buddhistisk konfirmasjon for annen gang.

Du kan lese om konfirmasjonskurset på hjemmesiden vår: buddhistforbundet.no . Her finner du også to kortfilmer om buddhistisk konfirmasjon.

Kurset er på 30 timer fordelt på to helger. Her får du både kunnskap om buddhismen og en god mulighet til å reflektere sammen med andre om livssyn og etikk. Du blir også godt kjent med andre unge buddhister.

All undervisningen på kurset er på norsk. Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe av buddhister med bakgrunn fra forskjellige land og er godkjent av munker fra alle retningene av buddhismen.

På kurset lærer du om Buddhas liv, om etikk og det å mestre livet på en god måte, om relasjoner og familie, om konsekvensene av handlingene våre, om å ta ansvar for seg selv og andre, om hva som er viktig i livet, om hva som skjer når vi dør, om rettferdighet og fred, om buddhismen i verden og i Norge - og om det du ellers måtte lure på.

Vi legger vekt på at vi snakker sammen om det vi skal lære og at vi kan dele tanker og meninger med hverandre. Vi bruker en kursbok så vel som utvalgte tekster og filmer.

Kurset blir avsluttet med en høytidelig seremoni. Her vil munker og nonner fra forskjellige templer velsigne konfirmantene og lykkønske dem med vel gjennomført kurs i buddhisme og gi dem hver et kursbevis.

Vi planlegger ett kurs:

Det finner sted på Lotus tempelet på Jessheim (ved Gardermoen) fredag – søndag 1. – 3. oktober og lørdag – søndag 16. – 17. oktober.

Buddhistforbundet ordner måltider og overnatting. Kursavgiften dekker kost & losji og undervisningsmateriell.

Konfirmasjonskurset blir etterfulgt av en konfirmasjonsseremoni for alle buddhistiske konfirmanter i 2021. Seremonien finner sted søndag 24. oktober kl. 10:00 i Lotus tempelet på Jessheim i Ullensaker kommune.

Det er fint om du viser dette brevet til foreldrene dine som sikkert kan sørge for at du også får en fin konfirmasjonsfeiring hjemme med familie og slektninger.

Du kan melde deg på buddhistisk konfirmasjon ved å sende påmelding til Buddhistforbundets kontor: navn og adresse og fødselsdato samt epost og mobilnummer (til epost: kontor@buddhistforbundet.no ) eller brev til Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo. Du får tilsendt bekreftelse på påmelding når vi har mottatt kursavgift (kr. 1500,) på konto 1254.20.20472.

Påmeldingsfrist: 20. august 2021.

I utgangspunktet er kurset fulltegnet. Men vi kan sette opp et ekstra kurs dersom det blir nok nye påmeldinger.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å gjennomføre konfirmasjon for det andre kullet av buddhistiske konfirmanter. (Ellers følger vi nøye COVID-19 situasjonen og ser frem til at vi kan gjennomføre kursene innenfor trygge rammer).

Les også om buddhistisk konfirmasjon på vietnamesisk

Du kan også lese om buddhistisk konfirmasjon på thai

Du finner også informasjon om buddhistisk konfirmasjon på burmesisk

Her finner du også informasjon om buddhistisk konfirmasjon på singalesisk

Du kan her lese om buddhistisk konfirmasjon på kinesisk

Vi har også laget to kortfilmer om konfirmasjonen som vi gjennomførte i 2020 (klikk på bildene):