Søndag 9. november 2020 fikk tretten buddhistiske konfirmanter overrakt sine kursbevis i en høytidelig seremoni i Lotustempelet på Jessheim utenfor Oslo. Koronapandemien hadde begynt å forverre seg og det var på hengende håret at denne høytideligheten lot seg gjennomføre. Men en beroligende samtale med kommuneoverlegen i Ullensaker kommune dagen før gjorde at vi kunne sette i gang, selv om det ble med munnbind og kun to forelder til stede for hver konfirmant.

Munker fra de fem største templene tilknyttet Buddhistforbundet sørget for at de stolte ungdommene fikk anerkjennelse for sin innsats over to helger med å sette seg inn i forskjellige sider av buddhismen. Gjennom filmer, PowerPoint presentasjoner og tekster fikk de tre lærerne formidlet kunnskap om hvordan buddhismen ble til, om buddhistisk etikk og livssyn og om hvilke former denne læren har fått gjennom de over 2500 årene den har eksistert. Vi kom også inn på spørsmål som vennskap, famille og forholdet mellom menn og kvinner, selv om tiden på langt nær strakk til for å komme igjennom alt vi hadde å tilby. På mange måter ble konfirmantene «prøvekaniner» for kurset som ble gjennomført for første gang. Samtaler og diskusjoner ble det også litt av og Kahoot-spørsmål om buddhismen på mobilen ble utprøvd til stor tilfredshet hos konfirmantene.

Alt foregikk selvfølgelig på norsk (deltakerne hadde foreldre med bakgrunn fra Burma, Vietnam, Thailand og Norge). En del ganger «koblet» vi enkelte begreper opp mot foreldrenes morsmål siden buddhistiske begreper på norsk er noe mange ikke er fortrolige med. Ved starten på kurset fikk deltakerne utlevert en kursbok om buddhismen skrevet av Egil Lothe, samt en kildesamling med tekster fra Tripitaka (buddhismens skriftsamling) oversatt til norsk (hovedsakelig av Kåre A. Lie). Konfirmantene hadde forskjellig bakgrunn – både theravada og mahayana var godt representert. Kurset måtte derfor ha fokus på det som er felles for buddhismen samtidig som vi også kom inn på det som særpreger de forskjellige retningene.

Vi var selvfølgelig engstelige for at våre femtenåringer ville oppleve alt dette som alt for mye tungt stoff. Vi ønsket ikke at de skulle bli «vaksinert mot buddhisme» ved å bli presset på for mye teoretisk materiale. Heldigvis gikk det bra. De fulgte nøye opp undervisningen og skrev flittig notater i heftet vi hadde utlevert. På ett av evalueringsskjemaene var det en som hadde skrevet at læreren noen ganger underviste litt for fort slik at vedkommende ikke fikk skrevet ferdig notatene. Dette er jo fin kritikk å få!

Rammen for kurset var Lotustempelet på Jessheim. Her var alle fasilitetene på plass med god vegetarmat og påpasselige voksne som sørget for at alle hadde det bra. En viktig grunn til at deltakerne så ut til å være ok med å bryne seg på mye kunnskap var de sosiale aktivitetene på kveldene. Alle fikk forresten oransje hettegensere med Buddhistforbundets logo. Så vi ble også i det ytre ett team. De tretten konfirmantene ble etter hvert godt kjent med hverandre og så godt som alle svarte på evalueringen at de hadde fått nye venner i løpet av kurset.

Et morsomt innslag var filmteamet som kom for å lage presentasjoner av konfirmasjonsprogrammet. Der fikk konfirmantene fortelle om sine inntrykk av kurset og også «opptre» foran kamera.

Etter at kurset vel var gjennomført, var det tid for selve konfirmasjonshøytiden. Som nevnt var korona-smittetallene på vei oppover i begynnelsen av november, så vi måtte vurdere nøye om seremonien lot seg gjennomføre og i så fall på hvilken måte. Heldigvis lot det seg gjøre, og alt gikk trygt for seg uten korona-episoder av noe slag.

Når vi gjennomfører et felles opplegg for alle buddhister uansett tradisjon og tilhørighet er det helt avgjørende å ha en god dialog med lederne for de forskjellige templene. Generalsekretær Egil Lothe hadde derfor møter med alle munkene ved templene knyttet til Buddhistforbundet. Slik fikk opplegget aksept fra de forskjellige retningene. Munkenes betydning ble også tydelig ved at var de som delte ut kursbevisene til sine respektive «disipler». Vi er stolte over at Buddhistforbundet har fått dette oppdraget fra våre templer og ikke minst er vi stolte og glade over at vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre første konfirmanter som har fått et meningsfylt minne for livet.

At vi har klart å gi et slikt tilbud til våre unge i dette korona året er virkelig en god begynnelse på noe vi ser frem til skal vokse og utvikle seg år for år til en viktig del av livet til unge buddhister i Norge.

 

 Bilder fra konfirmasjonen høsten 2020: