En gammel tempelby i Myanmar

Byen Bagan var i perioden fra 800 til slutten av 1200-tallet hovedstad i et rike som strakte seg over mye av det som i dag er Myanmar. Kongen Anawrahta innførte theravada-buddhismen på slutten av 1000-tallet. Bagan utviklet seg hurtig til et sentrum for denne retningen og mange store templer og klostre ble bygget de neste par hundre år. Det sies av over 10.000 stupaer, templer og klostre ble bygget i den perioden. Over 2000 er fortsatt bevart. Noen er rene ruiner mens andre holdes i hevd som steder for buddhistisk religionsutøvelse som tiltrekker seg buddhister fra hele landet.

Det er ikke helt klart hvorfor Bagan ble fraflyttet og forfalt, men en viktig grunn var at det ble et nytt politisk sentrum lenger nord i landet slik at inntektene som driften av byen forutsatte falt bort. Likevel fortsatte folk i Myanmar å besøke templene og noen mindre nye ble også bygd.

I løpet av de siste tiårene er Bagan også blitt en stor attraksjon for turister fra hele verden.

Filmen er et rolig overblikk over Bagans viktigste templer og stupaer (som i Myanmar ofte kalles pagoder). Vi har funnet frem til årstallene for når disse ble bygd (i parentes). Som vi ser, skjedde det meste av byggevirksomheten fra slutten av 1000-tallet og fortsatte så i omkring 200 år. Alle stupaene og templene var bygd av teglstein som ble produsert i området. Byggevirksomheten tok slutt etter at Bagan ikke lenger var hovedstad, men de fleste av disse bygningene står fortsatt selv om jordskjelv har ødelagt mange av dem. Klostrene hvor munkene bodde ble bygd i tre og er ikke bevart.

Her er stupaene og templene som vises i filmen med årstall for når de ble bygd:

Shwezigon stupa (1086)

Htilominlo tempel (1218)

Ananda tempel (1105)

Lawkananda stupa (1077)

Nagayon tempel (1113)

Mingalazedi stupa (1274)

Gawdawpalin tempel (1235)

Thatbyinnyu tempel (1151)

Sulamani stupa (1183)

Dhammayangyi tempel (1170)

Shwesandaw stupa (1057)