Buddhister overtok verdens største hindu-tempel

Angkor Wat er et tempelkompleks i Kambodsja som regnes som det største religiøse byggverk i verden. Det ble bygget på 1100-tallet av khmer-kongen Suryavarman II som et hindu tempel viet til guden Vishnu. Rundt tempelkomplekset lå slottet til kongen og boliger til embedsmenn og deres familier. Disse bygningene er nå borte.  Selve tempelbygget har et omfang på 332 x 258 meter og er bevart frem til i dag. Det regnes som det fremste eksempelet på byggekunsten i khmer-riket som eksisterte fra 800-tallet og frem til 1300-tallet.

I dette riket var hinduisme og mahayana-buddhisme de viktigste religionene og kulturen var sterkt preget av India. På 1300-tallet forfalt khmer-riket. Hovedstaden ble etter hvert flyttet til der den er nå (Phnom Penh) og det store imperiet skrumpet inn til dagens Kambodsja.

På 1200-tallet fikk khmer-riket buddhistiske konger og Angkor Wat ble overtatt av buddhistene. På 1300-tallet gikk Kambodsja over til theravada-buddhismen som dominerer landet i dag. Av de over 17 millioner innbyggere er 97% regnet som buddhister og buddhismen er statsreligion.

I kortfilmen fra Angkor Wat ser vi munkenes liv slik det foregår rundt Angkor Wat. Vi ser blant annet munker som utfører helbredelsesritualer der de skyller den syke med vann. Dette er ritualer som skal lindre og helbrede fysiske og psykiske plager. Ved siden av munker som vandrer rundt i Angkor Wat ser vi munker som driver undervisning for noviser og munker som deltar i vedlikehold av klosterbygninger ved siden av de vanlige religiøse aktivitetene i et buddhistisk tempel.

Dagens Angkor Wat lever videre som et sted for buddhistisk religionsutøvelse og som Kambodsjas viktigste severdighet for turister. 2.6 millioner av dem besøkte Angkor Wat i 2018.

Bilde: Wikimedia Commons sam garza