การเข้าอบรมสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

คุณคงรู้ว่าเยาวชนชาวนอร์เวย์มีการอบรมเพื่อยืนยันความเป็นชาวคริสต์ ซึ่งเรียกว่า konfirmasjon แต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีการอบรมสำหรับชาวพุทธด้วย?

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 คุณสามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และเพื่อให้เข้าใจเรื่องจิตใจของตัวคุณเองให้ลึกซึ้งมากขึ้น และคุณจะได้รู้จักกับเยาวชนคนอื่น ๆ ด้วย คุณจะต้องเอาใจใส่กับการอบรมอย่างจริงจัง แต่จะมีการละเล่นเพื่อความสนุกสนานด้วย ตอนการอบรมเสร็จสิ้นลง จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้ทุกคนที่ผ่านการอบรม พร้อมกับการรับศีลรับพรจากพระผู้นำของศาสนาพุทธ

การอบรมจะมีการจัดการอย่างไร?

การอบรมใช้เวลาประมาณ 30 ชั่วโมง โดยมีการรวมกลุ่มสองครั้งคุณจะค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณกรุงออสโล คุณจะพักแรมที่วัดทั้งหมดสามคืน และการอบรมจะใช้เวลาทั้งหมดสี่วัน ในระหว่างเวลาอบรมจะมีการเรียนการสอนที่ห้องเรียนบ้าง แต่จะมีกลุ่มพูดคุยสนทนา และมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ในช่วงตอนเย็นด้วย เราจะรับประทานอาหารด้วยกัน และยังจะมีช่วงเวลาว่างด้วย เรามีเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รู้จักกันอย่างใกล้ชิด และเราคาดหวังว่าจะมีการผูกสัมพันธ์ในมิตรภาพกับเพื่อนใหม่อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอบรม?

คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ มีเรื่องราวมากมายที่ควรจะเรียนรู้ แต่เราจะเลือกหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะทราบ และมีการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ๆ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น:

  • พุทธประวัติ
  • จุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ
  • กฎแห่งกรรม
  • จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราตาย?
  • จริยธรรม
  • การเจริญภาวนา และการนั่งสมาธิ
  • นิกายต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ
  • ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ
  • เรื่องสำคัญในปัจจุบันนี้: เพื่อน, ครอบครัว, ความยุติธรรม, สิ่งแวดล้อม ฯ ล ฯ

ไม่มีการสอบไล่ เราต้องการเปิดโอกาสให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธให้กว้างมากขึ้น และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ หรือหาคำตอบของคำถามที่สำคัญที่คุณข้องใจ ในการอบรมเราจะใช้ภาษานอร์เวย์

คุณจะสมัครเข้าร่วมในการอบรมอย่างไร?

คุณส่งใบสมัครให้สหภาพชาวพุทธ Buddhistforbundet (อี-เมล์: kontor@buddhistforbundet.no) หรือส่งทางจดหมายให้ Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo. คุณต้องระบุ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีที่เกิด, เบอร์โทรศัพท์ และอี-เมล์ ของตัวคุณเอง คุณต้องจ่ายค่าอบรม kr. 1,500 โดยให้โอนผ่านบัญชีหมายเลข 1254.20.20472 หลังจากเราได้รับค่าอบรมแล้ว เราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้คุณ พร้อมกับรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการอบรม

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติมของปีนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา: www.buddhistforbundet.no