Buddhistforbundet har nylig produsert to filmer om buddhister i Norge. Bakgrunnen for dette er at  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tok rett før jul tok kontakt med Buddhistforbundet med forespørsel om å lage filmer om hva buddhister holder på med på denne tiden, med korona-pandemien som bakteppe. Grunnen var at Barne- og familiedepartementet delte ut penger forskjellige religiøse minoriteter slik at de kunne vise seg frem på film.

Resultatet for Buddhistforbundets del var altså to filmer. Den første, «Buddhister i en uvanlig førjulstid«, handler om Karma Tashi Ling buddhistsenter, forteller om hvordan buddhismen oppsto blant ungdom i Oslo på 1970-tallet og hvordan det etter hvert resulterte i Oslos første (og foreløpig eneste buddhist tempel). Dette stedet har en rekke ganger vært vertskap for Buddhistforbundets årlige lysfest.

Den andre av de to filmene, «Skogskloster – på vei til å bli munk«, handler om Mischa som er en ung mann som det siste året har levd som leknovise i skogsklosteret Lokuttara Vihara i Skiptvet i Østfold. Han står foran ordinasjon som munk i denne tradisjonen. Vi følger han sammen med et par av de andre munkene i klosteret der vi får vite hva munkelivet går ut på.

Filmene kan du se her: