Burmesisk nyttår – thingyan

Thingyan er det burmesiske nyttåret. Det er en buddhistisk festival feiret over en periode på fire til fem dager, og kulminerer med selve nyttårsdagen. Vannkasting er det som fremfor alt kjennetegner denne festivalen, noe som kan gjøres de første fire dagene av festivalen.

Kvelden før Thingyan kalles a-kyo nei og er starten på en rekke religiøse aktiviteter der buddhister overholder de åtte forskriftene i klostrene. Thingyan er nemlig også tid for uposatha som er den buddhistiske dag for religiøs praksis der almisser og ofringer blir gitt til munkene i sine klostre.

Kvelden bringer også med seg musikk, sang og dans og mye moro i påvente av vannfestivalen. I de forskjellige nabolagene settes det opp mandat – paviljonger konstruert av bambus med vakre dekorasjoner. Jenter øver i flere uker i forkant av den store begivenheten for å opptre med sang og dans. Store folkemengder, til fots, på sykler og motorsykler, og i lastebiler besøker de forskjellige paviljongene.

Den neste dagen kalles a-kya nei. Thingyan kommer for fullt når guddommen Thagyamin kommer ned fra sin himmelske bolig til jorden. En kanon blir avfyrt og folk kommer ut med potter med vann og heller vannet på bakken med en bønn. Barn blir fortalt at hvis de har oppført seg pent vil Thagya Min skrive navnene deres ned i sin gylne bok, men hvis de har oppført seg dårlig, vil navnene deres havne i «hundeboken».

Vannkasting begynner ikke for alvor før a-kya nei. Tradisjonelt gikk Thingyan ut på å sprinkle duftende vann fra en sølvskål, en praksis som fortsatt er utbredt i landlige områder. Sprinkling av vann var ment å symbolsk «vaske bort» ens synder fra året før.

I større byer som Yangon brukes hageslanger, enorme sprøyter laget av plast, vannpistoler og andre apparater som vannet kan sprute fra i tillegg til skåler og kopper. Det er den varmeste tiden av året i landet og en god dusj blir ønsket velkommen av de fleste. Alle oppegående personer er med på dette bortsett fra munker. Teaterforestillinger med dukker, orkestre, dansetrupper, komikere, filmstjerner og sangere, inkludert moderne popgrupper, er vanlig under Thingyan.

Så kommer den tredje dagen (a-kyat nei). På den fjerde dagen (a-tet nei) vender Thagya Min tilbake til himmelen, noe som markerer den siste dagen av vannfestivalen.

Så kommer selve nyttårsdagen (hnit hsan ta yet nei). Da besøker burmesere de eldste i familier for å vise dem respekt. Tradisjonelt vil de yngre utføre hårvask på de eldre. Å slippe fri fisker er en annen gammel tradisjon på denne dagen; fisk blir reddet fra innsjøer og elver som tørker opp, deretter blir fisken holdt i store glaserte krukker før de slippes ut i større innsjøer og elver med en bønn og et ønske som sier «Jeg slipper deg fri en gang, du løslater meg ti ganger «. Thingyan er også en tid for shinbyu, der gutter blir ordinert til noviser for å tilbringe en tid i et kloster fordypet i Buddhas lære. På nyttårsdagen tilbys de som deltar i det nye års feiringen gratis mat på forskjellige steder.