Bilder fra Thailand av Buddhas liv

Bildene på denmne siden er malerier fra Thailand i en moderne versjon av klassisk thailandsk kunst.De viser hendelser fra Buddhas liv. Buddha levde i India for omkring 2500 år siden men bildene her viser Thailand slik en kan forestille seg at det så ut for noen hundre år siden. For buddhister er Buddha en helt spesiell skikkelse som noen ganger viser seg sammen med overjordiske skikkelser i disse bildene. Bildene ble malt på 2000-tallet i et tempel ved Mahachulalongkornrajavidyalaya universitetet i Wang Noi i nærheten av Bangkok.

Vi viser bildene her i samme rekkefølge som livhendelsene i Buddhas liv.