Teksten til sangen på denne siden er skrevet av munken V. Vajiramedhi (Phra Maha Vudhijaya Vajiramedhi). Han er en av de mest kjente munker i Thailand i dag. Han har skrevet nærmere 50 bøker der han i et enkelt språk tar for seg utfordringer vi står overfor sett i lys av buddhismen. Han formidler også buddhismen gjennom sosiale medier og YouTube filmer. På Facebook har han over 6 millioner følgere.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/5001331/?cid=wohk-fb-org_vod_tf_dps-202107-001&fbclid=IwAR3l9DnZA3C5nXCEtFy7H8AzrVRkbRsos6owumAhf4k_CVZwCN-hJpFs70U

 

  1. Vajiramedhi er også en erfaren meditasjonslærer som formidler forståelse av meditasjon gjennom moderne kommunikasjonsmedier.

Et utklipp fra avisen «Bangkok Post» (10 desember 2018) forteller også om bredden i hans engasjementer:

Populært kjent for thailendere som V. Vajiramedhi, den respekterte buddhistiske munken, tenkeren og forfatteren, ble i forrige måned utnevnt til UNHCRs beskytter for fred og medfølelse for sin rolle i arbeidet for fred og for sin støtte til flyktninger. På et spesielt minnesarrangement som ble holdt på FNs konferansesenter i Bangkok, holdt ærverdige en time lang tale om emnet «We Are One, We Are The World», der han reflekterte over sin erfaring med å besøke flyktningleirer i Thailand og Malaysia.

 

https://vimeo.com/619879817