Et populært tempel i Tokyo

Tempelet Sensō-ji ligger i Japans hovedstad Tokyo. Det regnes som det mest populære tempelet i byen og har årlig av millioner av besøkende som inkluderer vanlige buddhister så vel som turister fra mange land.

Japan har en befolkning på omkring 125 millioner mennesker. Buddhismen kom til Japan på 500-tallet av vår tidsregning. Med over 200.000 prester og rundt 76.000 templer er buddhismen fortsatt en viktig religion i Japan. Ifølge «Agency for Cultural Affairs» (Direktorat for kultur) i Japan var tallet på buddhister 83.971.139 (66,6% av befolkningen) i 2020. Andre undersøkelser gir langt lavere tall på buddhister i Japan. Situasjonen er nok den at folk ikke kan deles inn forskjellige religioner, men at de fleste følger tradisjonelle japanske religioner i forskjellig grad uten å være strengt bundet av en enkelt retning. Japan er også et sekulært samfunn der religionen etter hvert har fått mindre betydning.

Likevel holdes templene i god stand og mange steder kommer mange på besøk for å be til Buddha og bodhisattvaer. En bodhisattva er en skikkelse som er på vei til å bli en buddha (oppvåknet) men som har tatt en beslutning om å bringe alle levende vesener til oppvåkning og frihet fra lidelse.

En slik bodhisattva er Avalokiteśvara som kan oversettes som «Herren som ser ned (på verden). Han symboliserer stor medfølelse. I Japan kalles han Kannon og blir også oppfattet som en kvinnelig skikkelse. En slik bodhisattva blir oppfattet som et høyere vesen som eksisterer utenfor vår verden men som kan påkalles i bønn som en barmhjertig hjelper i dette livet. Derfor er denne bodhisattvaen svært populær og påkalles i mange templer.

Tempelet Sensō-ji er et slikt tempel. I denne kortfilmen får vi noen glimt fra tempelet og ser hva vanlige japanere gjør når de besøker et buddhistisk tempel.