Samtale med skogsmunker

Denne filmen handler om om Mischa som er en ung mann fra Nederland som det siste året har bodd i et kloster i skogen i Skiptvet i Norge. Her forbereder han seg til å bli ordinert som munk i denne tradisjonen som stammer fra Thailand men som nå holder på å slå røtter i Norge. Sammen med ham er munken Anejo som er svensk. Han har levd som munk noen år og forteller om hensikten med denne spesielle måten å leve på.