Munker ved Wat Thai Norway resiterer her Lovprisning av De tre juveler, Tilflukt i De tre tilflukter, og De fem levereglene på pali. Resitasjonene har undertekster på pali og norsk. Bildene viser aktiviteter ved tempelet.

https://www.youtube.com/watch?v=1CsGI1Xlyvo&t=191s