Høyere utdanning for kinesiske munker

I buddhismen har utdanning en stor plass. En kan til og med si at buddhismen er et utdanningssystem. Kunnskap er grunnlag for refleksjon. Og kunnskap peker på hvordan livet best kan leves. Buddhismens ledere er munker og nonner som vier seg fullt og helt til egen meditasjon og til undervisning av andre.

Undervisningsinstitusjoner har derfor alltid hatt en viktig plass i buddhismen. I mange klostre er det skoler der noviser (munke- nonnelærlinger) får sin første opplæring i skriftene og i de daglige aktivitetene. Andre klostre gir videregående utdanning som forbereder elevene til utdanning på høyskoler og universiteter. Slike utdanningsinstitusjoner er samtidig klosterfellesskap for dem som studerer der. Men i dag skjer det en påvirkning fra utdanningssystemet i vesten.

I Kina er det flere hundre millioner buddhister. Utdanningssystemet for munker og nonner på høyt nivå foregår i omkring 50 buddhistiske akademier (høyskoler) med omkring 6-7000 studenter.

Filmen på denne siden viser ett av dem: Putuoshan buddhistiske akademi (kinesisk: Putuoshan Foxueyuan). Dette akademiet ligger ved øya Putuoshan i Zhejiang provinsen syd for storbyen Shanghai. Det ble opprinnelig etablert i 1988 men flyttet i 2011 inn i bygningene som nå utgjør akademiet.

Filmen viser aktivitetene ved akademiet slik de foregår i løpet av en dag. Et buddhistisk akademi i Kina er et tilbud til munker og nonner og er derfor samtidig et kloster der den spesielle kloster levemåten praktiseres nøye. Akademiet har også som målsetting å lære studentene å leve som gode munker og nonner.  Putuoshan buddhistiske akademi har avdelinger for nonner og munker, men i filmen er det munkene vi følger.

Dagen begynner tidlig med samling i tempelbygningen hvor den buddhistiske liturgien utføres. Frokostmåltidet etterpå annonseres med forskjellige slaginstrumenter. Så er virksomheten i gang. Vi ser administrasjonen i virksomhet og et møte av lærere og rektor hvor den øverste abbed ved Putuoshan også deltar i. Munkene rusler til sine klasserom hvor undervisningen starter opp. Akademiet gir også undervisning i musikk de fremtidige religiøse lederne øver seg i korsang. En titt i kjøkken som tilbereder velsmakende vegetarmat. Så følger møter og kollokvier og selvstudier. Vi får også et glimt inn i akademiets bibliotek. Og så praktisering av tradisjonell kinesisk musikk og kalligrafi. Og deretter samling i tempelet for resitasjon av sutraer. Og så seminarer og møter i auditoriet. Det er også tid for fysisk aktivitet der munkene spiller badminton og kurvball. På slutten av dagen hygger noen av munkene seg med å drikke te. Og så igjen tid til bønn og kontemplasjon der munkene praktiserer gå-meditasjon rundt Buddha-statuen midt i meditasjonssalen. Og til sist: En munk sitter ved datamaskinen mens slagene på trestokker kaller til ro.

Putuoshan buddhistiske akademi er ett av mange høyskoler som utdanner morgendagens buddhistiske ledere i Kina. Filmen gir oss et lite innblikk livet til dem som er på vei dit.