Buddhismen

kr 198,00

Buddhismen

Boken beskriver det grunnleggende i buddhismen beregnet på norske ungdommer. Den begynner med å fortelle om hvordan buddhismen oppsto i India og fortsetter med å forklare buddhismen som livssyn og etikk. Buddhismen utøves gjennom å leve etisk, øve opp sinnet i oppmerksomt nærvær og utvikle forståelse gjennom egen refleksjon. Hovedlinjene i hvordan dette gjøres er beskrevet i boken.

Forfatter: Egil Lothe

Kategori:

Beskrivelse

BUDDHISMEN

Boken BUDDHISMEN er tidligere utgitt i serien Gyldendals temabibliotek. Buddhistforbundet har nå overtatt rettighetene til boken og utgir den som kursbok i forbindelse med tilbudet om buddhistisk konfirmasjon.

Boken beskriver det grunnleggende i buddhismen beregnet på norske ungdommer. Den begynner med å fortelle om hvordan buddhismen oppsto i India og fortsetter med å forklare buddhismen som livssyn og etikk. Buddhismen utøves gjennom å leve etisk, øve opp sinnet i oppmerksomt nærvær og utvikle forståelse gjennom egen refleksjon. Hovedlinjene i hvordan dette gjøres er beskrevet i boken.

Boken har også kapitler om hvordan buddhismen praktiseres i hverdag og høytid og også om hvordan buddhismen har satt kulturelle spor etter seg i arkitektur og kunst. Den forteller også noe om betydningen av buddhistiske symboler og tar for seg temaer som buddhismens forhold til krig, sosial rettferdighet, fattigdom og kvinner.

Boken beskriver buddhismens utvikling i forskjellige retninger og dens historie i forskjellige land. Den forteller også om buddhismens historie i Norge og utviklingen av Buddhistforbundet.

Bokens forfatter er Egil Lothe som er cand.philol. med hovedfag i religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Han har vært forstander for Buddhistforbundet siden 1988.