Nytt nyhetsbrev er nå sendt ut til de av Buddhistforbundets medlemmer som har epostadresse i medlemsregisteret (4073 av medlemmene). Vi ønsker selvfølgelig at flere av de omkring 15.000 medlemmene våre logger seg inn på «sin side» og legger inn epostadresse slik at vi lettere kan holde kontakt med medlemmene våre. Det andre av de to nyhetsbrevene som vi sender ut hvert år går sammen med invitasjon til lysfest. Av årsaker som vi kjenner godt til var det ikke mulig å invitere til lysfest i 2020. Men til gjengjeld var Barne- og familiedepartementet i godlune og ga oss penger (gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) til å lage to filmer om hva buddhister holder på med på denne tiden. Vi er glad for at vi fikk til dette og inviterer dere til å se på resultatet her:

https://player.vimeo.com/video/492477110   «Buddhister i en uvanlig førjulstid» Karma Tashi Ling buddhistsenter

https://player.vimeo.com/video/492482557   «På vei til å bli munk» Lokuttara Vihara

På denne bakgrunn kommer nyhetsbrevet denne gang litt forsinket. Vi har stoff om de buddhistiske høytidene som kommer hvert år. Året 2020 var spesielt for Buddhistforbundet fordi vi for første gang fikk gjennomført konfirmasjon for unge buddhister med kurs og høytidelig seremoni. Dette kan dere lese om i nyhetsbrevet. Vi har også fått utgi den første oversettelsen til norsk (fra pali) av en av de eldste buddhistiske tekstene som er bevart: Sutta Nipata fra Tipitaka. Nyhetsbrevet kan dere lese her:    Buddhistforbundets blad 2020