Dikt om Buddha og resitasjon av De tre juvelers kvaliteter

Ashin Withuda fra Dhammasukha burmesisk tempel leser først et dikt som forteller historien om Buddha og om hvordan buddhister bør markere vesak som i Myanmar kalles kason. Deretter resiterer to munker fra Dhammasukha tempel og en annen munk fra Stjørdal lovprisning på pali av kvalitetene til De tre juveler (Tiratana)