Vi er ikke riktig en del av Norge før vi har fått kongelig besøk. Det ble vi den 22. august 2018 da vi for første gang fikk offisielt kongelig besøk i ett av våre templer. Lotus tempelet på Jessheim i Ullensaker var da vertskap for kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Lotus tempelet (Lien Hoa Dao Trang) er hovedsete for Det vietnamesiske buddhistsamfunn som er det største av Buddhisforbundets medlemssamfunn.

Abbed Thich Vien Ngo og øverste åndelig leder Thich Tri Minh sto da klar sammen med festkledde medlemmer av samfunnet for å ta imot kronprinsparet som ved en slik anledning var fulgt av fylkesman og ordfører.

Etter overrekkelse av blomster var det tid for en kort te-seremoni i zen stil før en fortsatte inn i bygget til hallen for bodhisattvaen Quan Te Am (Avalokiteshvara). Denne bodhisattva-skikkelsen representerer buddhismens høyeste ideal om barmhjertighet overfor alle levende vesener. Øverste åndelig leder Thich Tri Minh benyttet anledningen til å takke Norge for sin gjestfrihet overfor dem som kom hit i ytterste nød, men som siden har fått mulighet til å skape seg gode liv i dette landet.

Thich Tri Minh ledet så munkene og nonnene i en kort buddhistisk liturgi der den kjente Hjertesutra ble resitert. Kronprinsparet, som helt sikkert ikke behersker vietnamesisk, fikk en norsk oversettelse som de kunne studere mens dette foregikk. Til sist fikk kronprins Haakon overrakt en bronsestatue av bodhisattvaen Quan Te Am før avsluttning med gruppefoto foran den store statuen av barmhjertighetens bodhisattva.

Se bildene fra besøket: