Buddhismen i et norske ungdomsmiljø

Denne filmen handler om tempelet Karma Tashi Ling som ligger på Bjørndalen i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Det nye tempelet ble ferdig i 2015 men allerede på midten av 1970-tallet etablerte en gruppe norske ungdommer et bokollektiv på Bjørndalen hvor de praktiserte tibetansk buddhisme. En tibetansk munk kom hit og resultatet av disse aktivitetene var tempelet som ble bygd ferdig i 2015. Stedet er også vertskap for buddhistenes lysfest som finner sted hvert år i desember til minne om Buddhas oppvåkning.

Foreningen driver også humanitært hjelpearbeid i India og Nepal gjennom organisasjonen Shenpen Aid og er engasjert i hjelp til fattige mennesker som rammes ekstra hardt av korona-pandemien i disse landene.

I filmen møter du Flemming som var med på å starte det buddhistiske senteret og Egil som er generalsekretær for Buddhistforbundet samt Lama Changchub som er buddhistisk munk fra Tibet. Yvonne og Heidi forteller om norske buddhisters hjelpearbeid i India og Nepal.