Buddhistisk lysfest 2023

Vi kan igjen invitere til feiring av Buddhistforbundets lysfest. Lysfesten er en samling i årets mørkeste måned der vi kommer sammen for å minnes Buddhas Oppvåkning for 2600 år siden og for å hygge oss og bli kjent med de forskjellige gruppene av buddhister som...

Vi satser på bærekraft

Den 1. august i år begynte Gunaketu Kjønstad som prosjektleder for unge voksne og bærekraft i Buddhistforbundet. Stillingen er et ettårs 40% engasjement. Vedtaket om stillingen ble gjort i juni og markerer at Buddhistforbundet satser videre på arbeidet med å bidra til...

Europeisk samarbeid

I Buddhistforbundets vedtekter står «ivaretagelse av internasjonale forbindelser» som en av oppgavene. Vi er ikke alene i å ha et slikt formål. Allerede i 1975 etablerte buddhister i forskjellige land i Europa organisasjonen «European Buddhist Union» (EBU)....

Buddhister på Mangfoldsfest

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har eksistert siden 1996. Buddhistforbundet var med på å stifte STL som har vokst til å bli en viktig playform for tros- og livssynssamfunn i Norge. Her kan vi bli kjent med hverandre og her kan vi finne sammen om...

Feiring av Vesak 2023 / 2567

Vi inviterer deg med dette til felles feiring av vesak. Vesak er buddhismens viktigste høytid og markeres hvert år på fullmånedagen i mai. I år finner høytiden sted fredag 5. mai. Buddhistforbundet markerer høytiden med en felles feiring fredag 5. mai kl. 18:00 –...

Konfirmasjon 2023

 De fleste ungdommer i Norge velger konfirmasjon. Unge buddhister har ikke hatt et slikt tilbud før i 2020. Vi er nå i gang med å forberede buddhistisk konfirmasjon for fjerde gang. Kurset er på 30 timer fordelt på to helger. Her får du både kunnskap om buddhismen og...