Buddhistisk bryllupsseremoni i Japan

I buddhistiske land er bryllup noe munker ikke er direkte involvert i. Tradisjonelt er bryllup noe som hører familien til. Men det er likevel vanlig munker eller nonner velsigner ekteparet gjennom resitasjon av hellige tekster. I Japan har noen buddhister bryllupsseremonier som foregår i templer og som involverer munker / prester. Dette er ingen gammel tradisjon. Først på begynnelsen av 1900-tallet begynte buddhister i Japan med slike seremonier.

I filmen vi ser på denne siden får vi en presentasjon av et slikt ritual. Filmen er laget som promotering av tempelets tilbud om buddhistisk bryllupsseremoni. Tempelet er tilknyttet et berømt senter for buddhismen i Japan som ligger på fjellet Koyasan. Når det gjelder den juridiske siden av ekteskapsinngåelse i Japan krever den offentlig registrering (men ingen seremoni) slik at bryllupsseremoniene i shinto-tradisjonens ritualer eller i kirker eller buddhistiske templer er rent seremonielle ritualer.

I en buddhistisk bryllupsseremoni i Japan inngår gjerne disse delene:

  • Munkene resiterer Hjerte-sutra
  • Munken som leder seremonien leser opp ekteskapsløftene
  • Munken som leder seremonien gir brudeparet bønnekjeder
  • Brudeparet utveksler ringer og troskapsløfter
  • Brudeparet drikker risvin (sake) tre ganger av tre skåler
  • Brudeparet leser sammen en troskapserklæring
  • Munken som leder seremonien erklærer ekteskapet for gyldig