Verdens største buddhisttempel i et muslimsk land

Borobudur er verdens største buddhistiske tempel og ligger på øyen Java i Indonesia. Forskere anslår at tempelet på påbegynt rundt år 800 og tok 50 år å fullføre. En kongefamilie kalt Sailendra styrte over Java på denne tiden og var tilhengere av mahayana-buddhismen. De fremmet denne retningen og bygde templer mange steder på øya. Borobudur er det fremste minnesmerket over deres innsats for buddhismen.

Tempelet har et omfang på 123 x 123 meter. Det består av ni terrasser, fire kvadratiske og tre sirkulære med en høyde på 35 meter. Den har 504 statuer av Buddha, 72 av den plassert i stupaer på toppen av bygningen. 2672 uthugde relieffer forteller historier fra de buddhistiske skriftene og viser også livet på Java på den tiden tempelet ble bygd.

Utformingen av tempelet bærer preg av indisk påvirkning. Den er en form for stupa som det finnes mange av i buddhistiske land, men er samtidig unik i buddhistisk arkitektur.

Borobudur ble et viktig mål for buddhistiske pilegrimer som kom helt fra India og Kina.

På 1400-tallet ble Borobudur forlatt og ble dekket av jungel og vulkan aske. På denne tiden ble islam utbredt på Java og tempelet ble glemt helt til en engelsk guvernør på begynnelsen av 1800-tallet bestemte at tempelet skulle graves ut. Det har flere ganger blitt restaurert, senest av UNESCO og den indonesiske regjeringen i perioden 1975 – 1982. I 1991 ga UNESCO det status som et verdensarvsted.

Borobudur tiltrekker seg igjen buddhistiske pilegrimer og hvert år markeres vesak foran dette tempelet.

Bilde ovenfor: Photo by Gunawan Kartapranata / CC BY-SA 4.0