Vi har fulgt opp videre med et prosjekt i Buddhistforbundets regi i Myanmar om buddhistenes forhold til religiøse minoriteter med utgangspunkt i menneskerettighetene der vi har arrangert møter / seminarer med buddhistiske munker og ledere fra andre religioner i Myanmar.

De overgrep som skjer mot den muslimske rohingya minoriteten i Rakkhine-staten i Myanmar bryter mot alle humanitære og menneskerettslige normer såvel som buddhistisk etikk og må fordømmes.

Buddhistforbundet vil arbeide videre med denne saken for å bidra til press på Myanmars myndigheter.