En vanlig dag i et tempel i Kina

Denne filmen handler om tempelet (eller klosteret) Baoguo som ligger på landsbygda i provinsen Sichuan vest i Kina. Vi ser at dette er et kloster med en nokså enkel standard når det gjelder arkitektur og utrustning. Menneskene vi ser her ser heller ikke spesielt velstående ut.

Filmen begynner med morgenliturgien der både munkene i tempelet og lekfolket som oppholder seg her deltar i resitasjonen. Deretter ser vi klosterfolket spise frokost. Så er de i gang med det praktiske arbeidet. Noen koster ute og en annen er i gang med arbeidet på marken. Slik fortsetter det utover dagen.

Filmen siterer den kinesiske zen-munken Baizhang som for over tusen år siden sa: «En dag uten arbeid er en dag uten mat».

Måltidet midt på dagen er hovedmåltidet i tempelet. Maten tilberedes med vedfyring. Matlagingen er som for annen kinesisk mat bortsett fra at den her er vegansk. Ubrukte råvarer brukes til kompost. En munk kaller alle til måltidet ved å slå to trestykker. En egen liturgi innleder måltidet. Abbeden inntar måltidet i høysetet. Måten gis så som en ofring til alle oppvåknede i universet og resiteres høytidelig og avsluttes med forbønn for alle levende om å finne glede i Dharma (Buddhas lære). Etter dette kommer «De fem refleksjonene»:

La oss først reflektere over vårt eget arbeid og innsatsen til dem som brakte oss denne maten.

For det andre, la oss være klar over kvaliteten på våre gjerninger når vi mottar dette måltidet.

For det tredje er det mest avgjørende å praktisere oppmerksomhet (mindfulness), som hjelper oss med å overvinne grådighet, sinne og villfarelse.

For det fjerde verdsetter vi denne maten som opprettholder kroppens og sinnets gode helse.

For det femte, for å fortsette vår praksis for alle vesener, tar vi imot denne maten.

Måltidet avsluttes med en kort forbønn for alle levende vesener. Igjen praktisk arbeid: Oppvask. Og så mer arbeid med mat. Deretter litt tid til en middagshvil. Og så sortering av søppel. En munk driver med kildesortering og sørger for at papir blir resirkulert. Og igjen kaller trommen inn til samling i tempelhallen. Munker og lekfolk samles til resitasjon og meditasjon.

En dag med åndelig praksis og arbeid er slutt.

I all sin hverdagslighet gir filmen et godt bilde av hvordan livet i et tempel på landsbygda i Kina leves.