Asalha Puja

Asalha Puja, finner sted på fullmånedagen i juli, for å minnes dagen da Buddha holdt sin første preken, Dhammacakkappavattana sutta. Prekenen etablerte de fire edle sannheter (Satte Lærens hjul I bevegelse). Han ga denne læren til de fem asketene som hadde forlatt ham da han valgte Middelveien som veien til Oppvåkningen, i stedet for å fortsette med den ufruktbare praksisen med ekstrem askese. Dagen etter Asalha Puja begynner regntidsretrettet (Vassa). Pavarana-dagen er på slutten av regntidsretrettet, på fullmånedagen i oktober. Vassa og Pavarana -dagen er av større betydning for Sangha enn for lekfolk.

I forbindelse med høytider som Asalha Puja er det vanlig med prosesjoner rundt templene. På thai kalles dette wien tien. I filmen nedenfor blir denne tradisjonen forklart av munken Phra Anil sakya.