Huletempler i India

Ajanta hulene er buddhistiske templer og klosterboliger som er hugget ut i fjellet en liten dal i delstaten Maharashtra i India. De første hulene ble hugget ut på 100-tallet før vår tidsregning i en periode på omkring 200 år. Disse hulene er preget av en enkel stil der en ikke laget statuer eller relieffer av Buddha.

På 400-tallet av vår tidsregning begynte buddhistene igjen å hugge ut huletempler. Dette kan ha vart en periode på flere hundre år, men forskerne er uenige. Disse huletemplene inneholder haller med stupaer og altere med Buddha statuer. Noen av huletemplene består av store søylehaller med veggmalerier som er bevart frem til i dag. Dette har stor betydning siden malerier fra denne tiden ikke er bevart andre steder. Vi finner også spesielle helligdommer i tilknytning til disse hallene med statuer av Buddha og bodhisattvaer. Dette forteller oss at disse buddhistene fulgte mahayana.

Andre huler er klosterboliger med en stor felles hall omgitt av rom for munkene. Til sammen er det omkring 30 slike huletempler i Ajanta. Vi vet ikke når denne virksomheten tok slutt. Noen av huletemplene er ikke hugget ferdig. Når munkene forlot huletemplene vet vi ikke og vi vet heller ikke når buddhister sluttet å besøke dem.

Buddhismen forsvant som religion i India på 1200-tallet så etter hvert ble hulene glemt. På 1800-tallet ble de britiske koloniherrene interessert i Ajanta hulene og i dag regnes de som viktige minnesmerker over indisk kultur og besøkes av turister så vel som buddhistiske pilegrimer.

Filmen på denne siden er uten kommentarer og dveler ved landskapet huletemplene ligger før vi får se glimt av de forskjellige templene og klosterboligene som ble hugget ut i fjellsiden i denne dalen.

Antakelig var det handelsveier i nærheten av huletemplene som gjorde at de ble besøkt og fikk støtte samtidig som de lå i en ubebodd dal, noe som understreker at munkene søkte til et fredelig sted der de kunne meditere og leve sitt religiøse liv.