loading..
Buddhistforbundet
Loading...

Øyeblikkets under

Lagt inn den 14.juni 2017 | Forfatter Thich Nath Hanh

De største undrene finnes i øyeblikket, men vi har det ofte så travelt at vi ikke får med oss livets virkelige gleder. 

Zen-mesteren Thich Nath Hanh lærer oss kunsten å stoppe jagt og oppleve det fine som er i oss og omkring oss. på sin klare, poetiske måte formidler han metoder for ... more»

Når alt faller fra hverandre

Lagt inn den 14.juni 2017 | Forfatter Pema Chödrön

Det finnes en reell mulighet for lykke innenfor rekkevidde for oss alle, men som regel overser vi den - ironisk nok mens vi gjør alt vi kan for å slippe unna sorg og smerte.

Pema Chødrons radikale og medfølende råd for hva vi kan gjøre når alt faller fra hverandre i livet, går på tcers av våre vanlige holdninger og forventninger. De bygger på ... more»

Levende Buddha, Levende Kristus

Lagt inn den 14.juni 2017 | Forfatter Thich Nath Hanh

Buddha og Kristus er kanskje de to mest banebrytende skikkelsene i menneskehetens historie. Hver av dem har etterlatt seg en arv som har påvirket livet til milliarder av mennesker i mer enn to tusen år.

Buddhistmunken Thich Nhat Hanh har i en årrekke bidratt til en dialog melloom disse to største kontemplative tradisjonene. Han bettrakter kristendommen med outsiderens friske blikk, utforsker de to tradisjonenes møtepunkter ... more»

Buddhas samtaler

De lange tekstene; det store bindet Mahavagga
Lagt inn den 14.mars 2016

Buddha må uten tvil regnes som en av menneskehetens mest lysende skikkelser. Hans undervisning har ikke bare satt sitt preg på nesten hele Asia gjennom to og et halvt årtusen, men har også vært en inspirasjon for mange her i vesten.

Hva inneholder så buddhas lære? Den beste måten å finne ut dette på er naturligvis å gå direkte til buddhismens kildeskrifter: Buddhas samtaler.

I disse tekstene møter vi Buddha i samtale med konger, brahmaner, kjøpmenn, munker og asketer, kort sagt med folk fra alle samfunnslag. Samtalene dreier seg i første rekke om Buddhas metodikk for åndelig utvikling, men de berører også sosiale og politiske spørsmål. Samlet gir de et fascinerende innblikk i det gamle Indias hverdagsliv og i dets rike intellektuelle miljø. Denne utgivelsen var den første oversettelsen av disse viktige samtalene på et nordisk språk, og er direkte oversatt fra originalspråket. 

Buddhas samtaler. Oversatt fra pali av Kåre A. LIe  Solum Forlag, Oslo 2005 277 sider, 397 gram ISBN: 82-560-1488-1 Pris:  108  pluss porto Bestill den ved å sende en epost ... more»

Buddhistisk psykologi.

Innføring i Abidhamma
Lagt inn den 14.mars 2016

"Kjenn deg selv" lød inskripsjonen på Apollontempelet i Delfi. Dette kan også stå som motto for den buddhistiske psykologien. Den dype psykologiske innsikten den tidlige buddhismen utviklet, gjenspeiler seg i buddhismens grunntekster, men den er særlig utkrystallisert i den delen av tekstene som kalles Abhidhamma, "den essensielle læren".

Abidhamma-litteraturen er omfattende og meget kompleks. Denne boken gir en enkel innføring i de viktigste hovedtankene i denne psykologien.

124 sider Kr 120 pluss porto  ISBN 978-82-560-1551-1  Kåre A. Lie, Solum forlag 2007 Bestill den ved å sende en epost til: bokbestilling@buddhistforbundet.no   ... more»

Buddhismen

Gyldendals temabibliotek
Lagt inn den 29.okt 2010 | Forfatter Egil Lothe

Denne boken inngår i Gyldendals temabibliotek, som er spesielt utviklet til bruk i tema- og prosjektarbeid, eller for deg som vil lese mer om ett tema du er interessert i.

Boken tar for seg hvordan buddhismen oppsto som religion i India, og hvordan den utviklet seg videre i ulike land. Her får du vite hvordan buddhismen stiller seg til spørsmålene krig/fred, fattigdom og likestilling mellom kjønnene.

Andre temaer som er tatt opp i boka er høytider, kunst, arkitektur og symboler.

Boka tar også for seg retningslinjer og etikken i buddhismen, og hvordan religionen blir praktisert i dagliglivet.

Boken er godt egnet til bruk i skolen og er rikt illustrert.

Forfatter: Egil Lothe  Gyldendals faktabibliotek Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2001 80 sider, 330 gram ISBN: 82-05-28328-1 Kr 148 - pluss porto Bestill den ved å sende en epost til: bokbestilling@buddhistforbundet.no   ... more»

Brødrenes sanger

Lagt inn den 23.okt 2009

Forunderlig levende trer de frem og taler direkte til oss på tvers av årtusenene, dikterne bak samlingen Brødrenes sanger. Deres sorger, lengsler og gleder tilhører en annen tid og en annen kultur enn vår egen, men diktene deres uttrykker likevel så allmennmenneskelige følelser at de lett finner gjenklang i hjertet hos lesere i dag.

 

Brødrenes sanger, eller Theragatha som originaltittelen lyder, tilhører den store samlingen av tekster som er kjent under navnet Tipitaka eller De tre kurvene, buddhismens "Bibel", om man vil. Brødrenes sanger ... more»

Søstrenes sanger

Lagt inn den 23.okt 2009 | for Buddhistisk nonne, Pali-tekst

Søstrenes sanger er spontane uttrykk for nyomvendte kvinners frihet og erkjennelse, eller de forteller om kvalene før oppvåkningen fant sted. Noen av diktene er korte, andre lange, som ballader, og med et mer litterært preg. versene ble memorert og overlevert i muntlig form. Etterhveryt ble de skrevet ned, samme med forklarende kommentarer, som for oss i dag gir uvurderlig bakgrunnsstoff, om religiøse personer, steder og hendelser.

Søstrenes sanger (Theragatha) tilhører buddhismens kanoniske skrifter og er dikt skrevet av kvinner som har bestemt seg for å følge Buddhas lære. Både i litteraturhistorien og i religionshistorien er dette ... more»

Så dyrebart et liv

Tibetansk buddhistisk lære om veien til oppvåkning
Lagt inn den 28.sept. 2009 | for Vajrayana, Tibetansk buddhisme | Forfatter Khandro Rinpoche

Khandro Rinpoche forklarer hvor viktig det er å bruke livet til også den åndelige
vei og til å gjøre verden til et bedre sted for alle vesener.

Hun tar utgangspunkt i det tradisjonelle tibetanske synet på De fire påminnelser; det dyrebare ved et liv  som menneske, alt og alles forgjengelighet, sannheten om lidelsen og at man aldri ... more»

Zen-sinn, begynner-sinn

Lagt inn den 22.okt 2009 | for Zen | Forfatter Shunryu Suzuki

Zen-sinn, begynner-sinn er en meget sentral bok i den buddhistiske zen-tradisjonen - en klassiker.

Zen-sinn er et av de gåtefulle uttrykkene som zen-lærere bruker for å få deg til å stole på dine egne krefter, for å få deg til å gå bak selve ... more»

Selverkjennelse og frigjøring

Lagt inn den 23.okt 2009 | Forfatter Jon Wetlesen

Frigjøring beror på selverkjennelse. Dette er sentralt i buddhismen som i andre visdomstradisjoner. Særegent for buddhismen er den vekt som legges på innsikt i hva en selv ikke er. Uvitenhet om det gjør at man lett identifiserer seg med det som ikke er virkelig. Dette gir opphav til lidelse. Innsikt i hva en ikke er kan løse opp fundamentale vrangforestillinger og bringe lidelse til opphør.

Forfatteren gir i denne boka en innføring i buddhistisk visdom, etikk og meditasjon gjennom et utvalg av tekster fra den tidligste buddhisme. I fyldige kommentarer til disse tekstene forklarer forfatteren ... more»

Være fred

Lagt inn den 23.okt 2009 | Forfatter Thich Nath Hanh

"Hvis vi er fredelige, hvis vi er glade, kan vi blomstre som en blomst, og alle i familen, hele samfunnet, vil ha glede av vår fred" 

Være fred viser hvordan vi kan leve i øyeblikket med glede og oppmerksomhet. Thich Nhat Hanh formidler buddhistiske innsikter på en poetisk og enkel måte. Med mange eksempler fra sitt eget liv peker han ut veier til indre fred, og viser hvordan indre fred og fred i verden henger sammen.

Thich Nhat Hanh er en vietnamesisk zenmester, poet og fredsaktivist, og en av de mest populære buddhistiske lærerne i Vesten i dag. Han er anerkjent som en av de viktigste ... more»

Buddhas budskap

- utvalgte tekster fra Tripitaka på norsk
Lagt inn den 03.desember 2009 | for Buddha | Forfatter Kåre A Lie (oversetter)

"Akkurat som hele havet har én og samme smak, nemlig smaken av salt, slik har også hele min lære og treningsdisiplin én og samme smak, nemlig smaken av frihet."
 
(Paharadasutta, Anguttara Nikaya 8)
 
Buddhistforbundets mangeårige forstander Egil Lothe skriver innledningsvis i denne boken:
 
"Buddhistforbundets utgivelse av boken "Buddhas Budskap" er tenkt som et viktig bidrag til å gjøre Buddhas ord levende på vårt eget språk og dermed også være med på å utvikle et slikt felles språk på norsk." Oversetter Kåre A. Lie legger til: "...enhver oversettelse innebærer en tolkning. ... en tekstforståelse er ikke et statisk fenomen ... Det er vårt håp at forlagsgruppens samarbeid har resultert i et produkt som kan være "til glede og nytte for mange mennesker" som Buddha sa det." 
 
I dette utvalget av tekster fra Tipiṭaka, den buddhistiske kanon på språket pali, får vi for første gang på norsk en samling som dekker de sentrale punktene i Buddhas lære. Boken er brukervennlig inndelt i tema; vi finner "Buddhismen i et nøtteskall", Buddhas vei mot oppvåkning, hvordan buddhismen som bevegelse vokste frem og beskrivelser av Buddha som menneske; generelle betraktninger om det å være menneske og livets problemer, med alderdom, sykdom og død men også lykke, glede, vennskap og samvær. Samfunnsspørsmål, familieliv, vennskap og praksis, vennlig kjærlighet, hvordan overvinne motvilje, ondskap og om det å finne og akseptere seg selv får vi også gode tekster om fra de eldste og best bevarte overleveringene vi kjenner til på originalspråket pali.
 
Dette er en bok å ha liggende fremme og bla og lese i som inspirasjon, støtte og oppmuntring i en stadig dypere hverdagspraksis.
 
Disse tekstene er også de eldste kildene til det vi vet om Buddhas liv og gjerning. En komité oppnevnt av Buddhistforbundet har valgt ut tekstene sammen med Kåre A. Lie som også har oversatt dem fra pali. Kåre A. Lie har gjennom årene oversatt til norsk en rekke buddhistiske tekster fra pali og sanskrit.
  

Kr 225 pluss porto   Buddhistforbundets forlag ISBN 978 82-90787-06-1 Boka veier 850 g og er på 327 sider   Bestill den ved å sende en epost til: bokbestilling@buddhistforbundet.no  ... more»

Introduksjon til buddhismen

Lagt inn den 16.sept. 2011 | Forfatter Chris Pauling

Introduksjon til buddhismen er en lettfattelig og engasjerende introduksjon til folk i Vesten som vil lære mer om buddhismen som en vei til åndelig vekst.

Med sin klare og uformelle stil forklarer den de essensielle læresetninger og praksiser som alle buddhister kan enes om. Boken viser også hvordan gammel visdom er mer relevant enn noen ... more»

Buddhas samtaler

Digha Nikaya - De lange tekstene - komplett utgave
Lagt inn den 23.Mai 2013 | Forfatter Kåre A. Lie (oversetter)

Buddhas samtaler, de lange tekstene er en av hoveddelene av Tripitaka, den gamle buddhistiske skriftsamlingen

I disse 33 tekstene, som her foreligger i komplett utgave for første gang på norsk, møter vi Buddha i samtale med konger og ættestolte brahmaner, med kjøpmenn, munker og asketer ... more»

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems