loading..
Buddhistforbundet
Loading...

Samsara - Livets hjul

Lagt inn den 06.desember 2009 | for Samsara | i gruppe Pensum 8.-10. klasse - RLE

Dette veggmaleriet tilhører den tibetanske tradisjonen og kalles for Livets hjul. Det viser de seks verdener man kan bli født inn i, avhengig av karma og disposisjoner. 

"Samsara" kalles den uopplyste måten å leve på, slik vi alle gjør. Bare buddhaene er våknet opp fra denne livsdrømmen, som skyldes vår tilknytning til egoet og de forskjellige sinnsgiftene som ... more»

Stilling ledig som koordinator i BF

Lagt inn den 20.apr 2017

KOORDINATOR FOR BUDDHISTFORBUNDET

Det er ledig 75 % fast stilling som koordinator i Buddhistforbundet

Buddhistforbundet er et trossamfunn og et samarbeidsorgan for 13 buddhistiske organisasjoner i Norge. Buddhistforbundets oppgaver inkluderer blant annet drift av felles elektronisk medlemsregister, føring av felles regnskap for Buddhistforbundet og tilhørende organisasjoner og rapportering til offentlige myndigheter. I tillegg kommer forskjellige samarbeidsprosjekter som informasjon om buddhismen gjennom bokutgivelser / hjemmeside mm. og feiring av buddhistiske høytider samt representasjon i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Buddhistforbundets formål er å samle buddhister og buddhistvenner av alle tradisjoner i en landsomfattende fellesorganisasjon til fremme av de buddhistiske prinsipper i teori og praksis.  Buddhistforbundets kontor Buddhistforbundets kontor er ... more»

Støtt BFs prosjekt: Miljøhjelp til Bodhgaya

- Bodhgaya er oversvømt av søppel. Hjelp til med å rydde opp
Lagt inn den 12.Mai 2017

Bodhgaya, stedet der den historiske Buddha nådde oppvåkningen er det helligste stedet for alle buddhisttradisjoner. Men miljøproblemene er store og det trengs hjelp til å få gjort noe med dette.

Buddhistforbundet oppfordrer norske buddhister til å donere penger til idealistisk arbeid som gjøres lokalt i Bodhgaya. Benytt muligheten til å gi gaver med skattefradrag til Buddhistforbundets konto: 1254.20.22866, og merk med "Miljøhjelp til Bodhgaya". Se lenke nedenfor for dette. Alle slike gaver går uavkortet til dette formålet.

Mahabodhitempelet med treet som står der hvor Buddha våknet opp for nesten 2600 år siden er målet for et stort antall buddhistiske pilegrimmer som hvert år som kommer hit for ... more»

Vietnamesisk tempelmusikk

Lagt inn den 11.november 2009 | for Buddhistisk musikk

Her finner du en del eksempler på vietnamesisk tempelmusikk, bl.a. noen videoer.

I vietnamesiske klostre brukes bjeller, trommer, gonger etc. ... more»

Walking our talk

Vegetarianism in the forefront of spreading the Dharma
Lagt inn den 21.aug. 2012 | Forfatter Gunaketu Kjønstad

Dette er en artikkel som ble lagt frem på Vesak konferansen i Thailand i 2006, på engelsk. Artikkelen tar for seg noen av grunnene til at noen buddhister velger å være vegetarianere som en del av sin buddhistiske praksis.

Aritikkelen argumenterer også for at en vegetariansk praksis som uttrykk for prinsippet om ikke å skade levende vesener kan være inspirerende for noen mennesker som er på søken etter et verdifellesskap.

This is an article presented at the Vesak conference in Thailand in 2006, in english. The article presents some of the reasons some buddhists chose to be vegetarians as part of their buddhist practice.

The article also argues that a vegetarian practice as expression of the principle of abstaining from harming living beings could be inspiring for some people seeking a new spiritual community. 

Walking our talk - Vegetarianism in the forefront of spreading the Dharma     Contribution for the Vesak conference at the Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 2006, by Dharmachari Gunaketu Kjønstad, member of the ... more»

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems