loading..
Buddhistforbundet
Loading...

Artikkeltyper

Klage på "På tro og Are", episode 6, fra Den vietnamesiske buddhistforeningen i Trøndelag

Lagt inn den 04.feb. 2011 | ved Forstander som Informasjon

Til:  Mediehuset NRK Trøndelag Postboks 2450, Sluppen7005 Trondheim                                                                                               Trondheim 23.12.10   NRK TV-PROGRAM OM BUDDHISTER I TRONDHEIM  For en tid tilbake ble jeg som leder av Den vietnamesiske buddhistforening i Trøndelag ... more»

OM KVINNER I BUDDHISMEN

Vers fra Tipitaka om likeverd mellom menn og kvinner.
Lagt inn den 28.november 2010 | ved Forstander som Informasjon

Soma Sutta: Mara møter sin overmann SN 5,2 PTS: S i 129 CDB i 222oversatt fra pali av Andrew Olendzki Nonnen Soma har gått inn i Andhavana (Blind Man's Grove) ... more»

Mer informasjon om Buddhistforbundet

Lagt inn den 11.desember 2009 | ved Administrator som Informasjon

Buddhistforbundet er styrt av en overenskomst. Se til høyre for å lese den.  Buddhistforbundet er et trossamfunn som samler ni buddhistiske organisasjoner i Norge med til sammen 8071 medlemmer 01.01.2002. ... more»

Buddhistforbundets overenskomst

Lagt inn den 06.desember 2009 | ved Administrator som Informasjon

Overenskomsten om Buddhistforbundet §1. OM BUDDHISTFORBUNDET. Buddhistforbundet er et buddhistisk trossamfunn, registrert etter lov av 13/6-69 om ”Trudomssamfunn og ymist anna”, og er stiftet av norske buddhistorganisasjoner i fellesskap. På ... more»

RSS

- buddhistiske nyheter automatisk
Lagt inn den 27.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

RSS står for "Real Simple Syndication" og er en enkel teknikk som gjør det mulig å motta nyheter fra andre og vise dem på egne sider.Buddhistforbundet tilbyr derfor slike RSS-strømmer som ... more»

Aktiviteter i Buddhistforbundet

Lagt inn den 25.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Det er særlig offentlig tilskudd for de som har valgt "Ingen tilhørighet" når de melder seg inn i Buddhistforbundet som går til å finansiere disse prosjektene.  Slike felles aktiviteterer er: ... more»

Om Buddhistforbundet

Lagt inn den 25.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Buddhistforbundet er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for at de tilsluttede gruppene skal kunne utvikle seg best mulig innenfor de de rammer av forpliktelser, rettigheter og muligheter som storsamfunnet ... more»

Klassebesøk til buddhistiske templer og sentre

Lagt inn den 14.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Vi oppfordrer skoler/klasser som ønsker å besøke et buddhistisk tempel eller senter for å gi elevene både et inntrykk av og undervisning om buddhismen, til å ta direkte kontakt med ... more»

Vurdering av skolebøker for RLE-faget

Lagt inn den 14.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Buddhistforbundet har til hensikt å kommentere de ulike bøkene som omhandler buddhismen på de ulike årstrinnene av flere grunner:1) Som en hjelp til lærerne som ofte ikke har mye kunnskap om ... more»

Buddhistforbundets organisasjon

Lagt inn den 14.november 2009 | ved Administrator som Informasjon

Buddhistforbundet er styrt av en overenskomst (Se lenke til høyre) mellom de deltagende buddhistiske organisasjoner.   Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i 1979 og hadde da 18 medlemmer. To buddhistiske ... more»

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems