loading..
Vellykket Vesakfeiring
Loading...

Vellykket Vesakfeiring

Lagt inn den 31.Mai 2010 | ved Administrator som Nyhet | Forfatter Egil Lothe

Vesakfeiringen 27. mai 2010 ble svært vellykket. Ordfører Fabian Stang leste fra Buddhas budskap og tre ambassadører deltok i feiringen. Over 200 gjester var til stede.

Vesak, buddhismens største høytid, ble markert av Buddhistforbundet torsdag kl. 18:00 den 27. mai med et arrangement i Røde kors internasjonale senter i Hausmannsgate 7 i Oslo. Arrangementet var også en lansering av boken "Buddhas budskap" som inneholder utvalgte tekster fra Tipitaka oversatt fra pali til norsk. 

Over 200 gjester fra Buddhistforbundets forskjellige grupperinger samt en rekke spesielt inviterte gjester var til stede. Den mest prominente var Oslos ordfører Fabian Stang som fikk overrakt ”Buddhas budskap”, der han hurtig fant frem til teksten ”Etiske krav til politikere” som han anvendte på seg selv i sin tale til forsamlingen og som han høstet stor applaus for.  Ordfører Fabian Stang deltok på Vesak-feiringen

 Vi satte også pris på at ambassadørene fra flere land med tilknytning til buddhismen tok imot våre invitasjoner. Det gjaldt ambassadør Rodney Perera fra Sri Lanka, ambassadør Jullapong Nonsrichai fra Thailand, og ambassadør Tang Guoqiang fra Folkerepublikken Kina.

Den religiøse seremonien som innledet arrangementet ble ledet av 10 munker fra thailandsk og burmesisk theravada-buddhisme, samt zen og tibetansk buddhisme. Buddhistiske munker leder seremoniene

 Etter ordfører Stangs tale ga forstander Egil Lothe en fremstilling av Buddhistforbundets bokprosjekt med dets forskjellige deler, som omfatter en salgsutgave som nå foreligger, så vel som en utgave produsert i Taiwan til fri distribusjon til institusjoner som fengsler, sykehus, biblioteker og skoler. Espen Ore redegjorde så for den elektroniske utgaven, som også inkluderer palioriginalen og som skal gjøres tilgjengelig på Buddhistforbundets nettside.

Munken Phra Maha Sathian Sathiro fra Wat Thai Norge tegnet opp konturene av Tipitaka og dens betydning i buddhismen i sin tale. Han er uteksaminert fra et av de buddhistiske universitetene i Thailand og er en kapasitet som vi ser kan bidra til forståelsen av buddhismen generelt og theravada spesielt.

Kulturelle innslag var representert ved to vietnamesiske og en thailandsk dansegruppe med tilknytning til de to templene som representerer disse retningene i Norge.

Forstander holder tale

Dulanjaya Perera og Hasse Krystad leste fra henholdsvis fortellingen om ”De blinde og elefanten” og fra ”Buddhas samtale med Kalama folket.” Disse fortellingene og alle de andre som finnes i ”Buddhas budskap” gir på hver sin måte innblikk i Buddhas lære. Tilsynelatende enkle, har mange av dem samtidig forskjellige tolkningsmuligheter som har gitt opphav til ulike retninger opp gjennom tidene. Å lytte til tekstene kan være en god måte å gjøre seg fortrolig med dem.

 Munkene står sentralt i buddhismen som lærere. I den norske konteksten de står i vil ”Buddhas budskap” være et viktig hjelpemiddel i formidlingen av buddhismen. De var derfor de første som fikk overlevert hvert sitt eksemplar av boken.

Phra Maha Sathian Sathiro fra Wat Thai Norge En nyhet for mange var Lama Changchubs fremføring av mantraer, akkompagnert av en gruppe musikanter. Med denne nesten magiske fremførelsen ble tilhørerne dratt inn i en kontemplativ stemning som understreket den dypere mening bak ordene i ”Buddhas budskap”. 

Munkenes resitasjon av Karaniya Metta Sutta, etterfulgt av forsamlingens opplesning av den norske oversettelsen, markerte avslutningen på arrangementet. Men selv om det hadde vart en halvtime lenger enn annonsert, ble likevel mange igjen for å nyte kakene som var bakt av frivillige fra Khuong Viet-tempelet.

Etter hvert som kakefatene og tekoppene ble tømt ruslet folk ut i sommerkvelden. For arrangørene var det godt å motta lovord fra gjestene om et vellykket arrangement.

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems