loading..
Selverkjennelse og frigjøring
Loading...

Selverkjennelse og frigjøring

Lagt inn den 23.okt 2009 | ved Administrator som BF-egen-bok | Forfatter Jon Wetlesen

Frigjøring beror på selverkjennelse. Dette er sentralt i buddhismen som i andre visdomstradisjoner. Særegent for buddhismen er den vekt som legges på innsikt i hva en selv ikke er. Uvitenhet om det gjør at man lett identifiserer seg med det som ikke er virkelig. Dette gir opphav til lidelse. Innsikt i hva en ikke er kan løse opp fundamentale vrangforestillinger og bringe lidelse til opphør.

Forfatteren gir i denne boka en innføring i buddhistisk visdom, etikk og meditasjon gjennom et utvalg av tekster fra den tidligste buddhisme. I fyldige kommentarer til disse tekstene forklarer forfatteren deres betydning. Han peker på at læren i disse tekstene er blitt videreført innenfor buddhismens forskjellige retninger og viser også hvordan buddhiske temaer kan ha betydning i vår tids tenkning og livsførsel.

I en omfattende innledning gir forfatteren en beskrivelse av buddhismens historiske bakgrunn og utvikling, hvor han også forklarer hovedtrekkene i Buddhas lære. Boken gir et godtgrunnlag for å forstå buddhismen slik den er forklart i de eldste tekstene.

Boka er utgitt på Buddhistforbundets forlag og kan bestilles gjennom oss pr e-post til bokbestilling@buddhistforbundet.no, eller kjøpes i bokhandelen. ISBN 82-90787-02-2.

Boka koster 228,- + porto. Den veier 690 g.

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems