loading..
Forskjeller og likheter mellom Theravada, Mahayana og Vajrayana
Loading...

Forskjeller og likheter mellom Theravada, Mahayana og Vajrayana

Lagt inn den 01.desember 2009 | ved Administrator som FAQ

Spørsmål: Jeg lurte på hvordan de forskjellige retningene, Mahayana, Theravada og Varjayana ser på Buddha. Er det noen forskjeller og noen likheter ved det?

Theravada betyr skolen som opprettholder den opprinnelige læren fra Buddha. Dens røtter kan spores tilbake til det første rådet som ble holdt kort tid etter Buddhas bortgang, derfor er den regnet som den eldste skolen. Mahayana kom mye senere, grovt sett rundt 600 år etter Buddhas tid. Vajrayana el. Tantrayana utviklet seg fra Mahayana ca 400 år etter begynnelsen av Mahayana. 

     Geografisk er Theravada mest utbredt i Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodsja og Laos mens Mahayana er utbredt i Kina, Japan, Korea, Vietnam, Nepal og Tibet. 

     Når det gjelder buddhistisk filosofi deler begge skolene fundamentale læresetninger som ”De fire edle sannheter”, osv. men Mahayana utviklet mange flere sutraer som utdypning av den opprinnelige undervisningen. Blant de viktigste Mahayana-sutraene er: Saddhamapundarika-sutraen, Vimalakirtinirdesa-sutraen, Bhaisajyaguru-sutraen, osv. Men når det gjelder Vinaya (monastisk disiplin) er dette svært likt innen alle skolene. Forskjellen i praksis er først og fremst på grunn av ulike sosiologiske og geografiske kontekster.
 

Hinayana

Etter min mening er det helt malplassert å trekke inn det utdaterte skjellsordet "hinayana" i en tråd som handler om de tre hovedretningene innenfor buddhismen. En nærmere studie av hva dette ordet faktisk betyr, finnes i min artikkel "Myten om hinayana": http://www.lienet.no/hinayana.htmSøk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems