loading..
UTTALELSE FRA BUDDHISTFORBUNDET OM DE NYLIGE TERRORHANDLINGENE I SRI LANKA (norsk / engelsk)
Loading...

UTTALELSE FRA BUDDHISTFORBUNDET OM DE NYLIGE TERRORHANDLINGENE I SRI LANKA (norsk / engelsk)

Lagt inn den 25.apr 2019 som Nyhet

Uttalelse fra Buddhistforbundet om de nylige terrorhandlingene i Sri Lanka

Vi er dypt rystet over de grufulle terrorhandlingene som fant sted i Sri Lanka søndag 21. april 2019. Vi fordømmer på de sterkeste drapene på nærmere fire hundre mennesker som befant seg i kirker og hoteller på Sri Lanka på denne dagen. 
Vi uttrykker vår dypeste medfølelse med alle som er rammet av denne hjerteskjærende tragedien: de som døde som offer for terrorhandlingene, de som er blitt skadet av disse udådene og de som har mistet sine kjære på grunn av terroristenes handlinger. 
Vi er sjokkert over at mennesker lar seg påvirke av tanker så mørke og onde at de motiverer til å ofre egne liv for å påføre andre grufulle lidelser. 
La oss ikke splitte av terroristenes udåder men samles i forsvar av menneskeverdet, uavhengig av forskjeller mellom mennesker og la medfølelse og godhet for hverandre motivere oss til å stå sammen om å skape en trygg verden for alle.
Oslo, 25. april 2019


Statement from the Buddhist Federation of Norway on the recent terrorist attacks in Sri Lanka

We are deeply shocked by the horrible terrorist actions that took place in Sri Lanka on Sunday 21 April 2019. We condemn in the strongest possible terms the killings of nearly four hundred human beings in churches and hotels in Sri Lanka on this day. 
We express our deep compassion to all affected by this heart rendering tragedy: Those who died as victims of the terrorist actions, those who have been harmed by these misdeeds and those who lost their dear ones through the actions of the terrorists. 
We are shocked by the fact that human beings allow themselves to be influenced by ideas so dark and so evil that they motivate individuals to sacrifice their own lives in order to inflict horrific sufferings on other human beings. 
Let us not be divided by the misdeeds of the terrorists but be united in our defence of human dignity irrespective of any differences that exist between human beings and may goodness and compassion for each other motivate us to work for a safe world for all.
Oslo, 25 April 2019

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems