loading..
Ung Dialog inviterer: Religions og livssynsdialog i Norge Hva er oppnådd - og hvor går veien videre?
Loading...

Ung Dialog inviterer: Religions og livssynsdialog i Norge Hva er oppnådd - og hvor går veien videre?

Lagt inn den 12.aug. 2016 | ved Administrator som Seminar | i biz Buddhistforbundet

Det er i år 25 år siden den organiserte religions- og livssynsdialogen i Norge begynte.
Gjennom seminaret markerer Nansenskolen jubiléet, ved å rette søkelyset på hva som er oppnådd og hvor veien går.

UngDialog er samarbeidspartner og har gleden av å invitere våre medlemmer og nettverk til seminaret. Seminaret er en møteplass mellom fanebærere, med 25 års erfaring, og unge ildsjeler. UngDialog er ansvarlig for programmet den siste dagen. Hva er veien videre? Hvordan er det å være ung med en tro og et livssyn i Norge i dag? Kan man ha dialog med ekstremister?

Seminaret ser tilbake på 25 år med tros- og livssynsdialog i Norge og spør blant annet: Hvilken betydning kan religions- og livssynsdialogen ha for integreringen i årene framover? Trenger vi en ny religions- og livssynspolitikk i Norge? Dette er noen av temaene vi vil belyse under seminaret.

Påmelding Søknadsskjema på: https://nansenskolen.no/kurs/religions-og-livssynsdialog/

OBS! For studenter er avgiften bare 600 kr. og dekker både kost og lsoji for 16-18 august. Send mail til: info@ungdialog.no

Nettside: www.nansenskolen.no
E-post: administrasjon@nansenskolen.no
Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2, 2609 Lillehammer
Tlf: 61 26 54 0

Sted: Nansen skolen, Lillehammer
Stedets adresse: Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2
Postnummer: 2609      Poststed: Lillehammer
Starter: 16.aug. 2016 - 11:00       Slutt: 18.aug. 2016- 13:30      Varighet: 2 dager
Pris: 600
Beskjeder: Program

16. august – Ettertanker

11.00 – 12.00: Ankomst, innkvartering

12 – 12.30: Unn Irene Aasdalen - Pico della Mirandola om sannhet i alle religioner

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.15: Inge Eidsvåg - Religions- og livssynsdialogens historie i Norge

14.30 – 16.00: «Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge» (1993) – Ettertanker

Samtale med: Katrine Jutrem Cohen, Jeanne Wreden, Nasim Riaz, Lena

Larsen, Jagdish Kaur, Gunnar Lange-Nilsen, Levi Fragell, Notto Thelle, Tove

Skodtvedt, Oddbjørn Leirvik, Mia Langemyr og Inge Eidsvåg.

16.00 – 16.30: Pause med kaffe/te

16.30 – 17.15: Anne Sender- Hva er oppnådd og hvilke utfordringer venter?

17.30 – 18.30: Samtale

19.00: Middag / 20.00: Tekster om dialog og forsoning

17. august – Hva er dialog – og hva har den lært oss?

08.00 – 09.00: Frokost

09.00 – 11.00: Helge Svare - Hva er dialog? Innledning og samtale

11.15 – 12.00: Christiane Seehausen- Erfaringer med dialog i Norge

12.15 – 13.00: Steinar Bryn - Erfaringer med dialog på Balkan

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Samtale i grupper

15.00 – 16.30: Bente Sandvig - Trenger vi en ny religions- og livssynspolitikk?

16.30 – 17.00: Pause med kaffe/te

17.00 – 17.45: Oddbjørn Leirvik - «Dialogisk religionskritikk» - hva er det?

17.45 – 18.30: Samtale i plenum

19.00: Middag / 20.00: Filmen «Reunion» vises

18. august – Veien videre: Tros- og livssynsidentitet i Norge i dag

08.00 – 09.00: Frokost

09.00 – 09.30: UngDialog – hvor går staffetpinnen? v/Irene Incerti-Théry

09.30 – 09.50: Dag Hareide - Innledning om identitet og tro (med øvelse)

10.00 – 10.45: Samtaler i grupper av tre personer om egen «identitetshistorie»

11.00 – 11.45: Tros- og livssynsidentitet i dag - Linda Noor, Anders Garbom Backe,

Balraj Singh og Marta Bivand Erdal

12.10 – 13.30: Samtale med innlederne og salen, v/Dag Hareide

13.00: Avslutning og lunsj

Innledning og samtale

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems