loading..
Kompetansemål - Buddhisme
Loading...

Kompetansemål - Buddhisme

Fra lærerplanen i RLE-faget
Lagt inn den 22.okt 2009 | ved Administrator som Informasjon

Dette er læreplanen eller kompetansemålene  for grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Hovedområde

Etter 4. årstrinn (RLE1Z01 - Religion, livssyn og etikk, 1.-4. årstrinn)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha
 • samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen

Etter 7. årstrinn (RLE1Z02 - Religion, livssyn og etikk, 5.-7. årstrinn)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
 • samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
 • forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen

Etter 10. årstrinn (RLE1Z03 - Religion, livssyn og etikk, 8.-10. årstrinn)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister
 • gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems