loading..
Buddhistforbundet om situasjonen i Burma
Loading...

Buddhistforbundet om situasjonen i Burma

Kontakt med Islamsk råd om muslimenes situasjon
Lagt inn den 03.Mai 2013 | ved Forstander som Nyhet

Islamsk råd tok forrige uke kontakt med Buddhistforbundet om de sjokkerende voldshandlingene mot muslimer i Burma som vi har sett i media. Vi hadde et møte med generalsekretær og leder for Islamsk råd torsdag 25. april. Vi har etter dette sendt et brev til Islamsk råd. Videre har vi sendt et brev til Myanmars president Thein Sein der vi uttrykker forferdelse over volden mot muslimer i landet og ber om at tiltak blir satt inn for å skape trygghet for alle i Myanmar.

BREV TIL ISLAMSK RÅD

Kjære muslimske venner,

Jeg sender dere denne e-posten på bakgrunn av møtet vi hadde for litt
over en uke siden. Dere tok opp situasjonen til muslimene i Myanmar og den
vold som er dokumentert utført av burmesere med buddhistisk religion og
til og med, slik det fremgår av opptak offentliggjort av BBC, av
buddhistiske munker.

Som buddhister er vi særlig sjokkert over dette. Buddhismen står for
vennskap med alle. Den gir ikke plass til et fientlig sinnelag mot noen.
Ikke-vold, toleranse og godhet er grunnleggende buddhistiske verdier.
Kravet om ikke-vold gjelder alle buddhister og for munker er det absolutt.
Under ingen omstendigheter kan munker utøve vold i noen form.

For oss som buddhister er det en essensiell del av vår religion å arbeide
for gjensidig respekt og vennskap mellom mennesker med forskjellig
religion. Dette er også bakgrunnen for at vi i mange år har arbeidet
sammen med muslimer og andre for å fremme tros- og livssynsfrihet globalt
gjennom Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.

På bakgrunn av dette er det svært trist å se det som skjer i Myanmar.
Som buddhister er vi mest opptatt at buddhister ikke går imot
grunnleggende normer i sin religion. Som majoritet i Myanmar har
buddhistene et særlig ansvar for forholdet til andre religiøse grupper.
Selv om landet ikke har en statsreligion står myndighetene buddhismen nær
og har derfor også et stort ansvar for hvordan forholdet mellom buddhister
og andre religiøse grupper utvikler seg. På bakgrunn av bl.a. rapporter
fra FN og fra menneskerettighetsorganisasjoner, som også retter søkelyset
mot staten Myanmar, er vi svært bekymret for utviklingen.

Som nevnt er vårt mål at motsetninger mellom religiøse grupper skal
løses gjennom dialog basert på gjensidig respekt og med
menneskerettighetene som felles premiss. I den situasjonen som hersker i
Myanmar nå tenker vi at det er viktig å støtte de mange buddhistene i
landet som ser med forferdelse på at religionen misbrukes av elementer til
å skape fiendskap mot muslimene.

Vi håper at oppmerksomhet fra buddhister utenfor Myanmar på situasjonen i
landet kan bidra til å svekke de elementene som forsøker å ødelegge
forholdet mellom buddhister og muslimer i Myanmar.

Etter å ha drøftet denne saken i Buddhistforbundet har vi valgt å skrive
et brev til Myanmars president som uttrykker vårt syn på hva situasjonen
handler om. Dette vil danne utgangspunktet for å ta opp denne saken i
internasjonale buddhistiske organisasjoner som vi er medlem av. Dette vil
vi prioritere i tiden fremover.

Vi tenker ellers at de forferdelige tingene som har skjedd i Myanmar
understreker hvor viktig det er at vi som har kommet langt i å etablere
vennskapsbånd basert på gjensidig respekt kan bidra til at forholdene
også andre steder kan komme inn i lignende positive spor.


Med vennlig hilsen

Egil Lothe
forstander for Buddhistforbundet

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems