loading..
Buddhistforbundets forlagsgruppe
Loading...

Buddhistforbundets forlagsgruppe

Lagt inn den 16.sept. 2011 | ved Administrator som Informasjon

Buddhistforbundets forlagsgruppe er en av Buddhistforbundets aktivitetsgrupper som er tverrbuddhistiske tiltak for å fremme/utvikle ulike sider av det buddhistiske arbeidet.

Forlagsgruppen har ansvaret for å utgi gode bøker om buddhismen på norsk, fra hele den mangfoldige bredden av buddhisttradisjoner. Noen utgivelser vil være for et bredt publikum mens andre vil ha et smalere nedslagsfelt.

Arbeidet består i å koordinere arbeidet med utvelgelse av manuskripter, redaksjonelt arbeid, oversettelser, korrektur, teknisk tilrettelegging, grafisk utforming og samarbeid med trykkerier.

Buddhistforbundet har et ganske stort fond avsatt til dette formålet.

Forlagsgruppen består av representanter for flere av buddhistgruppene. Skulle du ønske i dette arbeidet kan du ta kontakt med Buddhistforbundets kontor, men du må også kontakte den buddhistgruppen du tilhører for å kunne representere dem. Er du ikke tilknyttet noen buddhistgruppe kontakt forstander eller koordinator.

Mandatet for Forlagsgruppen

Oppgaver:

  • Utgi bøker og annet skriftlig materiale om buddhismen og Buddhistforbundet.
  • Arbeidsgruppen kan også utarbeide materiale for elektronisk publisering.
  • Arbeidsgruppen kan også utgi materiale i andre media (audiovisuelle media) med mer.
  • Forlagsgruppen skal tilstrebe høyest mulig faglig og språklig kvalitet på sine produkter.

Identifiserte og mulige gråsoner:
1) Publisering av tekster på nett frambrakt av Forlagsgruppen må foregå i samarbeid med Webgruppen.
2) Aktiviteter basert på publikasjoner som er relevante for skolen må foregå i samarbeid med skolegruppen.

Deltagere i forlagsgruppen:

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems