loading..
Høringsuttalelser fra Buddhistforbundet
Loading...

Høringsuttalelser fra Buddhistforbundet

Lagt inn den 05.feb. 2011 | ved Forstander som Informasjon

I samsvar med norsk lov blir Buddhistforbundet invitert til å uttale seg om saker (lovforslag o.l.) som departementene forbereder til behandling i Stortinget. I en del av disse sakene uttaler Buddhistforbundet seg med høringsuttalelser. Vi har lagt lenker til noen av disse.

I september 2010 uttalte Buddhistforbundet om forslag til ny gravferdslov: 

http://www.regjeringen.no/pages/13926064/Buddhistforbundet.pdf

I februar 2008 uttalte Buddhistforbundet seg om forslag til ny lov om dyrevelferd:

http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Horinger/Dyrevelferd_013_Buddhistforbundet.pdf

Kommentar fra Dagsavisen om BFs uttalelse:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article349087.ece 

I november 2006 uttalte Buddhistforbundet seg om forslag til ny lov om statskirken:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kkd/hdk/2006/0021/ddd/word/300128-buddhistforbundet_dok_2_statkirke2006.doc

I januar 2001 uttalte Buddhistforbundet seg om evalueringen av KRL faget:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20002001/stmeld-nr-32-2000-2001-/15.html?id=324670

Søk i hele nettstedet
Relatert informasjon

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems