loading..
Buddhistforbundet sender klage til PFU og Kringkastingsrådet
Loading...

Buddhistforbundet sender klage til PFU og Kringkastingsrådet

Lagt inn den 03.feb. 2011 | ved Forstander som Nyhet

Onsdag 1. februar sendte Buddhistforbundet klage til Pressens faglige utvalg og Kringkastingsrådet over programmet "På tro og Are" om vietnamesiske buddhister.

Kringkastingsrådet
NRK
0340 OSLO

  

                                                                                                                                 31.01.2011

Klage fra Buddhistforbundet til Kringkastingsrådet 

 I forbindelse med programserien ”På tro og Are” som ble sendt tirsdag 23/11 samt søndag 28/11 og tirsdag 25/01[i], har Buddhistforbundet[ii] (BF) oversendt en formell klage til Kringkastningssjefen hvor vi ber om et møte (vedlegg 1). Kringkastningssjefen har ikke imøtekommet ønsket (vedlegg 2). I svarbrevet stiller han seg bak sine medarbeidere og er i liten grad villig til å se med kritisk blikk på egen journalistisk praksis. Han anser seg som ferdig med saken.  Vi nevner også at de tre personene som deltok i programmet har sendt klage over programmet (vedlegg 3 og 4) samt abbeden ved tempelet i Trondheim som rekrutterte en familie til programmet (vedlegg 5). Buddhistforbundet har på bakgrunn av NRKs svar ikke kommet i reell dialog med NRK om det vi erfarer som en usann og nedvurderende fremstilling av buddhismen. Faktafeilene og den uriktige fremstillingen av buddhismens blir dermed stående.  Meldinger fra våre medlemmer går ut på at programmet har skapt negative holdninger som de tar svært tungt. Vi tror derfor at programmet har svekket omdømmet til den buddhistiske minoriteten i Norge. Vi sender derfor en klage til Kringkastingsrådet.  I programmet fremsettes det uholdbare påstander om buddhismens kvinnesyn der det bl.a. hevdes at Buddha sier at ”kvinner ikke er i stand til forstå eller praktisere læra” og at ”kvinner er mentalt underlegne menn”. Vi ser på dette som uhyrlige påstander som det ikke er belegg for i de kanoniske grunntekstene. I sitt svarbrev (vedlegg 3, side 2) har NRK kun henvist til et utsagn fra en person på en amerikansk internettside som grunnlag for denne påstanden. Det blir fullstendig uholdbart når NRK her kommer med slike grove generaliseringer på bakgrunn av en slik useriøs kildebruk.   Personene som er intervjuet i programmet sier at deres utsagn er tatt ut av sin sammenheng (de sier at menn har lettere for å tilpasse seg klosterlivet enn kvinner) og redigert på en måte som gjør at de fremstår med synspunkter som de overhodet ikke deler (at kvinner skulle være mindreverdige sammenlignet med menn). I denne sammenhengen mener vi også at det blir problematisk at en bruker utsagn fra enkeltpersoner til å generalisere om en hel religion slik det er gjort her.  Buddhismen er en minoritetsreligion i Norge. Buddhistforbundet har omkring 12 000 medlemmer. Når NRK fremstiller troen vår på en feilaktig måte har vi små ressurser og få virkemidler til å imøtegå påstandene i programmet. Når det gjelder spørsmålet om deltakerne i programmet har fått anledning til å se programmet før det ble sendt har de to kvinnene fra Trondheim en annen oppfatning om det enn den NRK har gitt uttrykk for. Når det gjelder munken fra tempelet i Lørenskog har han ikke fått noe slikt tilbud. Dette gjelder også abbeden i Trondheim som rekrutterte en familie til programmet. På bakgrunn av den sterke kritikk av buddhistisk lære som programlederen gikk ut med synes vi det er problematisk at en ikke sørget for at de involverte fikk se programmet før det ble sendt. Vi mener derfor at programmet, oppfølgingen av de medvirkende og måten NRK har behandlet vår klage på, er et overtramp mot minoriteter. Buddhistforbundet er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som er en paraplyorganisasjon for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. STL arbeider for likebehandling av alle trossamfunn. STL har vært en støttespiller for Buddhistforbundet i denne vanskelige saken.   Med vennlig hilsen  Egil LotheForstander for Buddhistforbundet                                                                              Vedlegg 1:       Brev fra BF til kringkastingssjefen Vedlegg 2:       Svarbrev fra kringkastingssjefenVedlegg 3:       Svarbrev fra NRK TrøndelagVedlegg 4:       Klage fra Annie og Liti Ngoc DuongVedlegg 5:       Klage fra Vietnamesisk buddhistforening i TrøndelagVedlegg 6:       Klage fra munk Thich Vien Dung[i] Det må også nevnes at programmet er lagt ut på NRK sin skoleside der det kan lastes ned til bruk i skoleundervisningen. 
[ii] Buddhistforbundet har pr i dag i overkant av 12 000 medlemmer tilsluttet 13 forskjellige menigheter (M)/ foreninger. Omkring 87 % av våre medlemmer har innvandrerbakgrunn. Liste over medlemssamfunn: BuddhadhammaforeningenBurmesisk theravadabuddhistisk foreningDharma-gruppenDharma SahDen Vestlige Buddhistordens VennerDen Thailandske Buddhistforening (M)Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn (M)Hridaya-gruppenKarma Tashi Ling Buddhistsamfunn (M)Khmer buddhistforeningRinzai Zen SenterStavanger BuddhistforeningTisarana srilankesisk buddhistforening 

Søk i hele nettstedet

Ansvarlig redaktør: Egil Lothe 
Webansvarlig: Flemming Skahjem-Eriksen

© cms-websystems